הקדמה
הקבלה והחסידות נשמת התורה

בספר הזהר נאמר שלתורה יש גוף ונשמה - יש ממד גלוי וממד מכוסה ונעלם. החלק הנגלה בתורה - העוסק בהלכות הנוגעות למציאות הפיזית והגלויה של העולם - הוא ה"גופא דאורייתא" (גוף התורה).
החלק הפנימי בתורה - העוסק בהכרת ה' ובהבנת הסודות המסתתרים בהלכות ומציאות כולה - הוא ה"נשמתא דאורייתא" (נשמת התורה).
הקבלה והחסידות הם ה"נשמתא דאורייתא".
הנשמה מעניקה חיים לגוף ונותנת לקיומו משמעות - לימוד פנימיות התורה מרענן ומעניק חיים חדשים לתורה ולמצוות. פנימיות התורה חושפת ממד חדש בתורה ומגלה כיצד הקב"ה עצמו מדבר ומאיר אלינו מתוך התורה. ועוד, כשם שבתורה יש ממד גלוי וממד נסתר, כך גם בעולם כולו - ובפרט בנשמת האדם - יש ממד גלוי וממד נסתר. .

העיסוק בממד הפנימי של התורה חושף גם את הממד הפנימי בעולם ובנפש ומעשיר את כל חיי האדם בגלויי אלקות עמוקים ונסתרים בכל תחומי חייו.

באתר זה ניתן להעמיק בקבלה ובחסידות החל מהנקודות היסודיות והבסיסיות ביותר דרך עיונים ודרשות עמוקים בפנימיות התורה ועד לגלוי ההשלכות של תורת הקבלה על כל תחומי החיים.


מתחילים


מתקדמים


מושגים


ספורי הבעש"ט