הקדמה

עיסוק עיקרי של החסידות הוא ניתוח פנימי ומעמיק של נפש האדם. לימוד תורת הנפש לפי הקבלה מאפשר להשוות את הנפש לשרשה העליון באלקים חיים וללמוד על מה שעברה הנפש עד שהגיעה לעולמנו. מתוך הלימוד יכול האדם לנסות להתדמות לבוראו (ממנו חוצבה נשמתו). לאידך לימוד מפורט זה מאפשר ללמוד על ה' תוך התבוננות בנפש כמשל - "מבשרי אחזה אלו-ה".

איזון ועידון הנפש מאפשר לעבוד את ה' באופן ראוי ומתוקן, וכל עבודת ה' שיש בה ממד נפשי (תשובה, התבוננות, תיקון המדות) - וראוי לשלב בכל מצוה ממד נפשי (כוונה) - צריכה הכונה מעמיקה ודיון מפורט בפני עצמה.

בנוסף להכרת מבנה הנפש ולתכני עבודת ה' הבאנו באתר תחום שרבים מתענינים בו כיום - מדיטציה. המדיטציה היא בעצם הרחבה חויתית של עבודת ההתבוננות בה עסקו רבות בחסידות. הרב יצחק גינזבורג פיתח מדיטציה יהודית מקורית היונקת ממקורות הקבלה והחסידות ומהוה מסגרת טובה (של "יגיעת בשר") לעבודת ההתבוננות הפנימית (שהיא "יגיעת נפש") ועוזרת בהפנמתה לחוית הלב.


הטבע היהודי


פסיכולוגיה


תיקון המודעות


התבוננות