הקדמה

בכל מאמרי החסידות טמונה הדרכה לכל תחומי החיים, אך מכיון שלא כל אחד מסוגל לדלות הדרכה פרטית מדברי החסידות, יש צורך בשאלת שאלות פרטיות. כך מפורש בראש ספר התניא קדישא שעל אף שיש בו את "כל התשובות לכל השאלות", הרי מי שלא מסוגל להבין את התשובה לשאלות בעצמו יפנה את שאלותיו לזקני החסידים בעירו, והם יפרשו לו את התשובה מתוך ספר התניא.

מעלה נוספת של השאלות היא בחידושים הנולדים כתוצאה מהם. בלשון הקבלה, כל השאלות התורניות שמעוררת המציאות, כמו גם השאלות שמפנים תלמידים לרבם, הן העלאת מיין-נוקבין - בקשה מהמציאות שהתורה תתן את דעתה אליה ותפקוד אותה באור אלקי. דבר זה מעורר המשכת מיין-דכורין מהתורה - גילוי אור חדש ועומק חדש בדברי התורה, המכוונים למציאות זו.


שיטות
   אלטרנטיביות
   ברפואה וברוחניות


עניני נשמות

כישוף ועין הרע

מזלות סגולות
   וחלומות


אמונה

זוגיות ומשפחה

חינוך

רפואת הגוף
    והנפש


עבודת המידות

עניני משיח

אקטואליה

שמות

נושאים שונים