הקדמה

תורת ישראל היא תורת חיים - מורת דרך בכל תחומי החיים - ויש לחפש את הוראותיה בנוגע לאתגרים החדשים בפניהם עומד העולם המודרני. ולאידך, הבעל שם טוב חידש שה' מדבר אל האדם דרך כל מאורע שהוא רואה, ובכל ידע ותגלית חדשים עלינו לחפש את המסר האלקי - את החכמה האלקית ואת ההוראות המיוחדות בעבודת ה' הטמונות בו.

תורת הקבלה, החושפת את הכחות והמבנים בהם ברא ה' את העולם, היא המפה הפנימית של המציאות - לכן היא המפתח למציאת העומק התורני בכל תחום במציאות. כש מקבילים את המציאות למבנים ה קבליים הפנימיים ניתן לחשוף את המסר האלקי הפנימי הטמון במציאות.

עומק הקבלה יוצר חיבור פורה בין המציאות, התורה ונפש האדם - המציאות המתחדשת (במדע, באמנות ובכל מה שמתחולל בעולם) מפרה את התורה בגילוי מסרים חדשים של ה' בכל דור, והתורה הפנימית מעניקה מבט חדש על כל המציאות (המפרה ומרענן את התפיסה האנושית המקובלת) וחושפת את המשמעות האמיתית והקיומית שלה לנפשו של כל יהודי.


אמונה תורה ומדע


כימיה


פיזיקה


רפואה


אסטרונומיה


כלכלה