הקדמה

פנימיות התורה מורה דרך לאדם בחיי היום היום, מכוונת אותו בצמתים חשובים בחייו ומדריכה אותו כיצד לחיות חיים טובים וגדושי אור. כל תורת ישראל - תורת חיים - מדריכה את חיי האדם, ופנימיות התורה עוזרת לגעת גם ברובד הפנימי של החיים ולגלות בהם את ה"אור כי טוב".

ההדרכה הפנימית נותנת טעם, עומק ומשמעות קיומית לכל מצוות התורה, אך בעיקר חשובה ההדרכה הפנימית בתחומים בהם לא די ביעוץ והדרכה טכניים. העומק הנפשי העצום הטמון בחסידות ובקבלה מורה לנו כיצד לכלכל את צעדינו גם בתחומים נפשיים יותר. אנו לומדים כיצד לבנות נכון את חיי המשפחה - יחסים בין בני זוג וחינוך ילדים - החל מהנחות היסוד והצעדים הראשונים, דרך חיי היום היום ועד לארועים מיוחדים הדורשים התמודדות מיוחדת.

פנימיות התורה הופכת את החיים לטעוני משמעות ועוזרת ליצור קשר מיוחד ופנימי עם הקב"ה בכל מצוה תפלה וברכה, בכל צעד בחיים ובכל מאורע בחיי המשפחה.


 הבית היהודי


 תפילות וברכות


 זוגיות


 חינוך