סיפורי הבעש"ט
הקדמה

הסיפורים המופלאים של רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, מעוררים הערצה בקרב כל בני ישראל וכוחם רב בחיזוק אמונת צדיקים. אין בעם היהודי מאז ומעולם צדיק שהניב מסכת כה רחבה של סיפורי צדיקים, המלאה במעשי מופתים שאין כדוגמתם ובאהבת ישראל שאין לה שיעור.

על מעלת סיפורי הבעש"ט ניתן ללמוד מר' הלל פאריטש שהיה עובד ה' והמחנך הגדול ביותר מחסידי חב"ד. כאשר הביאו לפני אברך חדש כדי לחנכו לא התיר ללמדו שום דבר חסידות עד שהחסידים הותיקים יותר 'מלאוהו' בסיפורי בעש"ט. הוא בקש לספר כל סיפור כמה פעמים עד שיחדור לפנימיות המתקרב. הוא גרס שרק לאחר שמיעת סיפורים רבים יפעל דבר החסידות באופן נכון. סיפורי הבעש"ט הם ה'כרטיס כניסה' למשפחת החסידים .

סיפורי הבעש"ט נלמדים כאן כדברי תורה ממש, כמו שלמדים מסיפורי "בראשית" עיקרי תורה בבחינת "מעשי אבות סימן לבנים". פרט לכך מחדד ומעשיר הרב כדרכו בקודש את ההבנה באמצעות גימטריות וצירופי אותיות ובכך הוא חושף את הפלא העמוק המסתתר מאחורי תחושת המיסתורין הראשונית של הסיפורים.

הסיפורים הובאו בדרך כלל כלשונם וככתבם, פרט למקרים בהם הלשון אינה מתאימה ללשון הכתובה בימינו, או שיש חשש לאי הבנת הכתוב. מכתבי הבעש"ט הובאו בלשונם המדויקת ולעתים תורגמו מאידיש ע"י הרב . יש שני חלקים בכל סיפור, מכתב או שיחה. הראשון הוא עצם הסיפור שהקריא הרב מהספרים השונים, והשני הוא הלימוד הפנימי הנובע ממנו והם מובדלים במיקומם ובהדגשת האותיות.

בטוחני שכל קורא ירחיב את ידיעותיו במסכת חייו של הבעש"ט ובעיקר יעמיק את הבנתו במהות החסידות ששינתה את פניו של עם ישראל.


מתחילים


מתקדמים


מושגים


ספורי הבעש"ט