למי מותר ללמוד קבלה?

בדורות הקודמים היו הגבלות על לימוד הקבלה, מתוך חשש שהלומדים המתחילים יתפסו את הדברים בצורה מגושמת, חשוכה וגופנית, ויגיעו לתפיסה לא נכונה על ה' - משום שרבים ממשלי ודימויי הקבלה הם גופניים, והתלמיד המתחיל לא יודע כיצד להפשיט את המשלים מגשמיותם. לכן, נדרשה בדורות הקודמים בגרות נפשית ושכלית וידע תורני רב לפני תחילת לימוד הקבלה, וגם לימוד הקבלה עצמו צריך היה להעשות דווקא מפי רב היודע להדריך את התלמיד ולשמרו מטעויות.

אמנם עם התקדמות הדורות מתפשטת ומתגלה יותר ויותר פנימיות התורה. מחד, בחשך הגלות נדרש אור רב של פנימיות התורה כדי להפיג מעט את האפלה - המצב הרוחני, מחלות נפש והדכאונות שנוצרו בשל הגלות, דורשת תרופה מהאור הפנימי שבתורה. ולאידך, ביאת הגאולה השלמה בחסד וברחמים תלויה בגילוי פנימיות התורה - כפי שכתוב בספר הזהר. ככל שמתקרבים לגאולה מצוה להפיץ ולגלות את פנימיות התורה, עד שרבי שמעון בר יוחאי אמר שבדורות הסמוכים לביאת המשיח אפילו תינוקות וילדים קטנים יעסקו בקבלה. בדורותינו אלו "מצוה לגלות זאת החכמה" - לכל אחד מותר ללמוד קבלה וחסידות, כל אחד יכול ללמוד פנימיות התורה וכל אחד חייב לעשות זאת.
כיצד אם כן ניתן בכל זאת להזהר מפני הסכנות בלימוד הקבלה? עם התגברות חשך הגלות מחד, ולקראת ביאת המשיח מאידך, שלח לנו הקב"ה מורי דרך המאירים את אור פנימיות התורה לכל אדם. כל תורת החסידות באה על מנת להביא את אורה של הקבלה ושל פנימיות התורה ללבו של כל יהודי. תורת החסידות מפשיטה מהגשמיות את הקבלה - היא מתרגמת את משלי הקבלה הגשמיים והגופניים למשלים נפשיים ורוחניים ומגלה כיצד לתפוס באופן נכון את תורת הקבלה.
החסידות גם מלמדת מתוך אילו מניעים נפשיים יש ללמוד פנימיות התורה ומדריכה כיצד להפוך את סודות הקבלה לחלק מעבודת ה' של האדם. לימוד פנימיות התורה לפי הדרכת החסידות מחסן את האדם מכל הנפילות המסוכנות הכרוכות בלימוד זה והופך את הלימוד לקיומי ומשמעותי עבור כל אחד ואחד מאיתנו.מתחילים


מתקדמים


מושגים


ספורי הבעש"ט