preload
בס"ד
אוגוסט 13

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 25

התפרסם השבוע סיפור, שהרבי סיפר כמה פעמים בהתוועדויות בה"משפחה החסידית" של עיתון כפ"ח, הסיפור הוא, שכשאדמו"ר הזקן השתדך עם אשתו – היא היתה בת של ר' יהודה לייב סגל מוויטבסק. הוא הי' יהודי עשיר, והוא רצה לתת 5000 שקלי זהב לנדוניא לחיי הנישואין. אדמו"ר הזקן הסכים – בתנאי שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף. שאף א' לא יתערב. והוא הסכים. ואז, באותה שנה, הרבי הקודם סיפר, אדמו"ר הזקן, בהסכמת אשתו, מסר את הכסף לקנות אדמה כדי לעזור לאנשים להסתדר, שיוכלו לעבוד עבודת אדמה. ידוע שאדמו"ר הזקן מאד הי' בעד שהיהודים יסתדרו בעבודת אדמה, כי זה עבודה יותר נקי'ה.

והכסף הלך על זה, לקנות אדמה, לקנות כלי עבודה, בעלי חיים שיכולים לעזור, חרישה וכו' – כל הכסף הלך על זה.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 05

הרצאה שבועית של הרב גלוכובסקי שליט"א בנושא "הבית היהודי" – הרצאה ראשונה בשנה זו, אחרי ההפסקה של כחודשיים (חצי אלול, תשרי, חצי חשון)

השנה עשינו שידרוג ומכאן ולהבא אי"ה ההרצאות יהיו בוידאו ולא רק באודיו. וכידוע מעלת הראי'ה על השמיעה.

ההרצאה הראשונה הוקדשה ללקחים ולהוראות שניתן להפיק מהפרשיות הראשונות של ספר בראשית בקשר לחיי הנישואין.

בכלל – כפי שהרב הדגיש בהתחלת ההרצאה – "מעשה אבות סימן לבנים", ו"כוח מעשיו הגיד לעמו" – מהסיפורים של התורה ניתן ללמוד וצריכים ללמוד הוראה בחיים.


Download

המשך »

תגיות:
מאי 06

לדעת לבקש סליחה. לדעת להסביר את עצמו. לקחת כל דבר ב"מסגרת" הנכונה.

הייתי מאד מאד לחוץ, ולכן עשיתי את זה… זה נקרא שאתה נותן תירוץ, היית משהו לא בסדר… מה שכן – אני אומר את זה במפורש – זה לא כל כך קל בשביל האנשים… אם אתה חושב שאתה צודק – מותר לך להסביר את עצמך. אבל אם אתה רואה שאתה טעית – הכי טוב – אז הכי טוב – זה להגיד את הסליחה.

סבא רבא שלי – הי' לו כלל – כשהתחתן – הוא אמר לאשתו – אסור לנו ללכת לישון – כשאין את הבקשת סליחה ממישהו שכועס או מישהו שנפגע. יש בזה הרבה חכמה. אם אתה הולך לישון ברוגז – אז הברוגז נמשך. חסידים היו אומרים, שהמחשבה אחרונה שהאדם חושב – על זה אתה ישן. איך אנחנו יודעים את זה? כי בבוקר, כשאתה קם, הרבה פעמים אתה חושב… למה אני חושב על זה? – כי בלילה, לפני שהלכתי לישון… ואתה ישן על המחשבה הזו כל הלילה. ה"ברוגז" הזה – אם אתה ישן על ה"ברוגז" – הברוגז הזה נשאר כל הלילה. זה לא בריא. נו – זה יותר קל להגיד את זה מאשר לעשות את זה… עצה טובה קא משמע לן.

Download

המשך »

תגיות:
אפריל 29

התקשורת במשפחה (5). חשיבותו של "ניקוד חלקי"

אני רציתי לדבר על הנושא בתקשורת, שהרבה פעמים אנחנו לקויים בזה.

כשהיינו ילדים והיינו צריכים לעשות מבחן, אנחנו תמיד היינו יותר מרוצים, אם זה הי' מבחן אמריקאי. לפחות היינו יכולים לנחש. עוד דבר הי' לנו – אם זה מבחן, שהספרים יכולים להשאר פתוחים, אף על פי שבדרך כלל המבחנים עם הספרים פתוחים היו יותר קשים, אבל הי' מין כשה תחושה, שעם ספר פתוח אפשר להתגבר.

  Download

המשך »

תגיות:
אפריל 22

התקשורת במשפחה (4). הפעולה ההרסנית של שתלטנות

אחד מהנושאים שיכול לקרות בחיי הנישואין, זה נקרא שאנחנו נכנסים למערכת יחסים של שתלטנות, של מאבקי כוח, של שליטה. הקשר בין בעל ואישה יכול להיות מאד טוב בהתחלה, הם אוהבים אחד את השני, מעריכים, אבל הבעי'ה של שתלטנות, הבעי' של שליטה – זה יכול להרוס את חיי הנישואין של האדם, ולפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לזה, איך שאנחנו אשמים ביחס של שתלטנות.

ומכיון שזה מאד מאד הרסני בחיי הנישואין, וגם כן – התשתית של חיי הנישואין הוא שבן אדם צריך לאהב את אשתו כגופו, ולכבד יותר מגופו. לכבד – זה לשמור על הכבוד של האדם. ויחס שתלתני יכול להרוס את התשתית הזאת.

Download

המשך »

תגיות:
מרץ 25

התקשורת הנכונה (3). אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש!

בשיעור השלישי מסדרת השיעורים בנושא "התקשורת הנכונה בבית" הרב עומד על נקודה מאד חשובה בתקשורת בכלל, ובתקשורת בבית בפרט: להביע את עצמו בצורה נכונה, דהיינו, להביע את הרצונות ואת הבקשות שלך, את הצרכים ואת הרגשות שלך בצורה ברורה ומובנת להשני.

במקום  להתווכח על "מי צודק", יותר טוב להסביר את הרגש שלך – ואז גם להשני יהי' יותר קל לוותר. כי הויכוח – הוא לאו דוקא בגלל "צדק ויושר". זה בגלל התחושות שיש לך ולא רק "צדק ויושר"!

אל תסמוך על כך, שהשני יבין לבד את הרגשות שלך. תסביר את עצמך בצורה ברורה. אל תפחד מזה! מה יקרה? מקסימום, הוא יכול להגיד, ש'כרגע אני לא יכול'!

Download

המשך »

תגיות:
מרץ 03

התקשורת הנכונה במשפחה (2). הקשבה

אני  מדבר על התקשורת. זה התקשורת הפסיבית – איך להקשיב.

אמרתי לכם כמה פעמים את הווארט מה ששמעתי פעם – לא זוכר עכשו, ממי שמעתי, אבל שמעתי את זה פעם – מה שכתוב "אל תרבה שיחה עם האישה" – למה "אל תרבה שחה עם האשה"?  - בגלל שבעיקר צריכים להקשיב ולא לדבר.

זה – ווארט באופן כללי, שבכלל הצורך של האישה  לשוחח, לדבר – היא צורך יותר מהצורך של הגבר, וזה צריכים לדעת גם כן. יש לה צורך יותר לדבר ולשוחח. השותפות שלה בחיי נישואין, אני חייב להגיד, שמצד האופי של אישה – שהיא צריכה לדבר הרבה, ושיהי' מישהו יקשיב. בגלל שבכלל נשים מדברות הרבה, אפילו בינם לבין עצמם, אז בודאי גם כן כשהיא מתחתנת, שהיא רואה בבעלה שותף בחיים,  אז אחד מהדברים שהם באופן אוטומטי, מצד האופי הבנוי של האישה – היא מצפה שיהי' לה בר שיח שהיא יכולה לדבר אתו. זה באופן כללי. א' מהדברים שאנחנו צריכים לפתח לעצמנו בחיי הנישואין, זה הקשבה. וזה אומנות שלמה, לדעת, איך להקשיב. ויש בזה כמה אופנים.

Download

המשך »

תגיות:
פברואר 26

התקשורת במשפחה. כללים בהבעת הביקורת

אפשר להגיד, שבענייני שלום בית וחיי נישואין בכלל, אחד מהדברים שמאד מאד חשובים לנו – זה תקשורת. כי עיקר הסיבות לחוסר שלום בית – זה הבעי'ה של תקשורת. בכלל כל הנושא של תקשורת. אני לא יכול להכנס לכל האריכות בקשר לתקשורת היום, אבל יש שתי שפות, יש את השפה של נשים יש את השפה של גברים, אנחנו כשמתחתנים צריכים ללמוד את זה לאט לאט – את שתי סוגי שפות, יש גם כן הבדלים בין גבר לאישה מבחינת סגנון הדיבור, כמו שאנחנו ראינו במתן תורה, שהקב"ה אמר "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", שלנשים צריך לדבר יותר באמירה רכה, ולגברים אפשר לדבר אתם יותר דברים קשים כגידים.

זה גם כן מראה, שאפילו אם יש לבן אדם מה להגיד לאשתו, אבל דרך איך שזה יכול להתקבל – זה יותר באופן של אמירה רכה, אז אנחנו רואים – זה כלל.

Download

המשך »

תגיות:
ינואר 18

לפעמים יותר טוב לפעול ע"י מישהו אחר

… צריכים ללמוד ולדעת, מה הדברים שמציקים, מה הדברים שמעיקים, מה הדברים שפוגעים. עכשו – יש בעי'ה שאתה חושב שהשני לא מבין את העניין? אז או שאתה מנסה להסביר את דעתך, או – אמרתי את זה פעם גם כן – לפעמים הבעל לא יכול לפעול בצורה ישירה, לפעמים הוא צריך עזרה של מישהי שיותר קרוב אלי'ה מבחינה רגשית – כמו אשה, כמו משפיעה, כמו ידידה.. לפעמים יש עניינים שאנחנו לא יכולים לפעול לבד. צריכים מישהו אחר שייכנס לזה.

Download

המשך »

תגיות:
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >