preload
בס"ד
אוקטובר 10

לפי הירושלמי, מוחין דאבא, כשאתה נמצא בחדרי חדרים אף אחד לא רואה אותך – גם אתה לא – ולכן זה מותר

תגיות:
אוקטובר 10

לפי הירושלמי לתלמיד מותר לשאול בשלום רבו. יש יראת רבו, אבל זה לא שולל זרימה חפשית – תחושת חברות, שאני אוהב אותך ויכול לשאול מה שלומך.

תגיות:
אוקטובר 10

חיים זורמים על פי תורה – אידישע נאטור, שאנו קוראים לכך מודעות טבעית – הם בירושלמי.

תגיות: