preload
בס"ד
נובמבר 05

הרב יצחק שפירא. ראש ישיבת "עוד יוסף חי" ביצהר. 52. אבא ל12 ילדים כ"י

השיעור ביוטוב:

הערב אנו נעסוק בחינוך ילדים, בדגש מיוחד על כמה נושאים מתוך החוברת שנכתבה, אספר קצת איך התגלגל הנושא הזה של חינוך ילדים, ואיך הוא הגיע לזה שאתם שומעים דוקא בתחום הזה.

לפני כשנה (השיעור שודר ב2014) הוריי חגגו 50 נישואין. לכבוד שנת החמישים שלהם כתבתי חוברת מאד אישית ומשפחתית בתוך המשפחה על החוויות שלי בחינוך, איך אני רואה את ההורים שלי כמחנכים אותים. אחר כך החוברת הזו שימשה רבים. ואספר קצת על ההתהוות של החוברת.

"ככה לא מחנכים" – כך היתה שמה של החוברת במהדורה משפחתית שלה. החוברת התחילה מזה שביארתי משפט של האבא שלי, ששמעתי אותו פעם אומר למישהו ברחוב. שאל אותו אותו אחד: איך חינכת את הילדים שלך? האבא שלי ענה בתמיהה ובטבעיות לגמרי: "אני חינכתי את הילדים שלי? אצלי חינוך הילדים זה שהם מחנכים אותי…"

לקחתי את המשפט הזה כמוטו חשוב בחינוך אצל אבא שלי, וכתבתי עליו חוברת שלימה. אחר כך הכותרת שנתתי לחוברת "ככה לא מחנכים". האבא אמר שהוא לא חינך אותנו – אז קראתי לזה "ככה לא מחנכים".

תוך כדי שיעורים והעברה של החומר התוודעתי לעוד אמירה של האבא שלי, שאלו אותו, איך מחנכים ילדים, ואמר, "95% זה סייעתא דשמיא, ו5% זה תפילות". זה עוד פן, איך האבא הסתכל על החינוך, על "ככה לא מחנכים" שלו.

מתוך החוברת הזו התגלגלתי לעסוק יותר בנושא הזה, ועכשיו אני מגיש לבקשתכם – לבקשת בית ספר בתורת הנפש את הסידרה לחינוך הילדים.

איני בא לומר אמיתות שהם תמיד נכונות או דברים בהכרח תמיד עובדים ואי אפשר להסתכל עליהם אחרת. סיפרתי את הרקע על החוברת כדי להמחיש איך אני בתור ילד הרגשתי איך ההורים שלי חינכו אותי. ואיזה השראה זה נתן לי לחנך את הילדים שלי. או להגיד לכם כל מיני דברים שאני מרגיש בקשר לחינוך הילדים.

אך כל אחד בסוף כשהוא מגיע לבית שלו ולמשפחה שלו הוא נמצא בסיטואציה שונה, ורקע אחר, תגובות וכו'. כל אחד יקח מתוך זה מה שיעזור לו. אין זו תורה מסיני אלא מזוית אישית. ההרצאות האלו באו בהשראה של זוית אישית. כיף לי לספר איך האבא שלי חינך אותי. וכמו שאני מרגיש שהוקרן לי הרבה על ידי הדרכה של האבא שלי, הרבה אחרים יוכלו להיות שותפים לזה. המשך »

מרץ 25

בעקבות הטבח באיתמר, הפיגוע בירושלים וירי הטילים על ישראל, מכריז הרב יצחק שפירא: "על פי התורה, במצב מלחמה לא מתעסקים בבניה אלא נלחמים בנחרצות באויב. מענה של בנייה במקום להרוג את הרוצחים מזלזל בדמם של הנרצחים".

אוקטובר 25

וידאו:

1. דברי המנחה, הרב גדי בן זמרה


Download

המשך »

תגיות: