preload
בס"ד
נובמבר 18

בחסידות כאשר מסבירים את הקצוות של מ ו-ש, המים והאש, ימין ושמאל – שהם יסודות הבריאה, מה הן אומרות בנפש? כל האמות הן מקור של הולדה, כמו רחם. מה מקור ההולדה בכלל? מה המכנה המשותף של כל האמות? כתוב שהמכנה המשותף כולו אהבה. כל האמות של הלשון – וממילא של כל המציאות כולה – הן סוגים שונים של אהבה. הכל נולד מתוך אהבה, הכל הוא פרי האהבה. כל דבר טוב הוא פרי של אהבה, וממילא האם היא האהבה.
http://www.facebook.com/122170194505739/posts/130834320305993

תגיות:
ספטמבר 20

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
יוני 07

אתמול התקיים אצלנו ברחובות ערב החינוך, במהלכו נשא דברים א' ממקימי ומנהלי המכון לגמילה לנוער החרדי "רטורנו"  – הרב שמרי'ה חן.

photo- 42

אנו מביאים כאן וידאו מלא מנאומו, בצירוף תמליל חלקי.


Download

… מה הצורך של הילד הזה? מה הוא צריך? איפה הוא הלך לאיבוד? ברטורנו אנו בונים אנשים שהתרסקו. מה זה ילד שמתרסק? זה ילד שאין לו גבולות בשום תחום בחיים שלו. לא בזמנים – הולכים לישון בשש בבוקר. בלילה – חיים. אין אלקים, אין הורים, אין רבי – אין כלום! אני והצרכים שלי בלבד!

אבל הילדים שמגיעים אלינו – מגיעים? – מביאים אותם בניידת – חלופת מאסר, עם אזיקים על הידיים ועל הרגליים – ילדים מדהימים! – אני עוד לא ראיתי ילד שנולד עם דז'וינט, או עם בנגו, או עם חשיש ביד. לא! זה קורה באיזה מקום! ילד עולה על תהליך ההתרסקות  – במקומות שאנחנו עוד יכולים לזהות את זה! ולכן אנחנו פה, וזה מה שאני משתדל ומתחנן – בואו נעשה משהו. יותר מדי ילדים מתחמקים לנו ועולים על המסלול של התרסקות. במסלול ההוא – קשה מאד לחזור.

המשך »

תגיות:
מרץ 12

במהלך יום העיון בנושא הבית היהודי שהתקיים היום (ה') ברחובות, נשא הרב מנחם מענדל גלוכובסקי נאום מרתק שהתמקד בדרכים להכיר את הילד שלנו, להשתתף בצערו ובפחדים שלו, וכן להבין שאצל הילד עולם הדמיון ועולם המעשה אין הפרדה ברורה ביניהם. בהמשך עסק השיעור בדרך לחנך את הילד להיות עצמאי, ולא להיות יותר מדאי תלוי בהורים שלו - בין היתר בכך שמגיל מסויים צריך שיהי' לו חדר משלו, ולא יישן עם ההורים, אבל יחד עם זה להיות רגישים לפחדיו. וגם: כמה חשוב גילוי "אהבה פיזית" – חיבוק ונישוק – כלפי הילדים שלנו?


Download

תגיות: