preload
בס"ד
אוקטובר 22

הקלטה של השיעור הקבוע של הרב בין מנחה למעריב בבית כנסת חב"ד רחובות אור לד' חשון תש"ע
השיעור הוא ב"עין יעקב"
מסכת יומא, דף מב, עמוד ב' למטה, מתחיל מהמילים "ר' ירמי'ה"
השיעור עוסק ב"עניני מחילה" כהגדרת הרב.

Download

תגיות:
ספטמבר 25

ביום ראשון השבוע, מסר רב קהילת חב"ד ברחובות, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שיעור בהלכות ומנהגי חגי תשרי שבפתח, החל מראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמח"ת. השיעור נמסר בפני אברכים במכון "דעת" ברחובות. השיעור נמסר שעות ספורות לפני הלוויתו של הרב יוסף-יצחק רייטשיק ע"ה, והשיעור הוקדש לזכרו ■ השיעור מתפרסם במסגרת בית המדרש הוירטואלי של COL, המעורר תגובות חיוביות רבות מציבור הגולשים בארץ ובעולם צפו בוידאו

המשך »

תגיות: