preload
בס"ד
נובמבר 10

א. "גדול הוי'" ו"משתה גדול". ב. רמזי שם בר-המצוה


Download

המשך »

תגיות:
אוקטובר 10

אצל בעל תשובה יש משהו שאם הכל היה נופל עלי ובעיה שלי – הייתי משתגע, לא הייתי מחזיק מעמד, לכן זו הבעיה שלך (הקב"ה) ואני סומך עליך שאתה תשמור.

תגיות:
אוקטובר 10

בעל תשובה אמיתי, כמה שהוא מחמיר וחרד – צריך מאד להאמין בהשגחה פרטית. אני לא יכול לשמור על עצמי בשום דבר, רק הקב"ה שומר עלי.

תגיות:
אוקטובר 10

הירושלמי מגלה שכל היהודים מאמינים. האמונה נמצאת בחכמה, כמו שכתוב בתניא, ומי שיש לו עינים של חכמה – ירושלמי – רואה שכל יהודי מאמין.

תגיות:
אוקטובר 10

כד אתתקן רישא דעמא אתתקן כולא עמא

תגיות:
ספטמבר 20

בע"ה

אור לי"ג תשרי תשע"א – סעודת הודיה משפחת נחאיסי, חולון

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 23

בע"ה

 ח' ניסן תש"ע – הכנסת ס"ת לע"נ הק' שלמה נתיב הי"ד, בת עין

shlomo-nativ-web

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 16

בע"ה

סעודת ר"ח תש"ע – גל עיני, ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות: