preload
בס"ד
אוקטובר 10

לפי שיש במודע או לא במודע איזה שויץ, שאתה מפגין את את זה, שאתה מראה את זה כלפי חוץ, וזו כבר קליפת ראומה

תגיות:
אוקטובר 10

עץ הדעת טוב הוא שאתה יודע מהטוב שלך, אבל מזה קרוב לבוא עץ הדעת רע, שזה נקרא אילנא דמותא. וברגע שזה יתגלה לאחר – זה עץ הדעת רע.

תגיות:
אוקטובר 10

השליש העליון של התפארת הוא סוד עץ החיים שאין בו מודעות עצמית.

תגיות:
אוקטובר 10

יש לך מודעות עצמית – תוצאה של חטא עץ הדעת טוב ורע.

תגיות:
אוקטובר 10

כשאתה נמצא בחדרי חדרים, מישהו רואה אותך או לא? הרי אתה לבד. צריך לומר שבעומק לפי הבבלי זה אסור כי יש מישהו שרואה אותך – אתה בעצמך!

תגיות:
אוקטובר 10

הבבלי הוא תחת השפעת חטא עץ הדעת, שגרם למודעות עצמית.

תגיות: