preload
בס"ד

אודות

האתר הזה הוקם לפני כשנה (כסלו תש"ע) וברעיונו הראשון הי' אתר של השיעורים של גדולי המשפיעים בעניני שלום בית, חינוך ומשפחה יהודית.

נכון להיום יש כאן כו"כ שיעורים של הרב גלוכובסקי שליט"א, רב יצחק גינזבורג שליט"א, ולאחרונה – ג"כ שיעוריו של הרב יהושע דאשיף שליט"א

מפעם לפעם אני מכניס איזה רעיון שלי ג"כ (בינתיים לא יותר מדאי)

וזאת למיודעי: עם כל ההערכה (ויש!) לכ' הרבנים והמשפיעים הנ"ל – בדרך כלל ההחלטה מה להכניס ומה לא להכניס להאתר – הוא על דעתי  בלבד (כולל, כמובן, הכתבות שאני  בעצמי כתבתי)

זה לא אומר שאני לא מתייעץ וכו' – אבל לדעתי חשוב להיות עצמאי ולפעול בכוח עצמו ועל דעת עצמו.

כי המשפיע הוא לא "בייביסיטר", והמושפע הוא לא "ילד בגיל הגן"

אני משוכנע שחופש ביטוי ודיון פתוח וכנה – הוא הוא התנאי הראשון והחשוב והיסודי להתפתחות התנועה.

וכמא' הידוע "אהוב את הביקורת" ו"קבל אמת ממי שאומרו" – על כן יש כאן כמה כתבות בסגנון די ביקורתי, שוב – הן על הדעתי בלבד.

ניתן ג"כ ליצור קשר ע"י העמוד "צור קשר" באתרנו.

בכבוד ובברכת

משיח נאו

יצחק רויטמן

מנהל האתר