preload
בס"ד
מרץ 02

התוועדות אצל הרב גלוכובסקי פורים תש"ע (מוצ"ש תצוה)

photo- 10


Download

המשך »

פברואר 15

בע"ה

א' אדר ע' – סעודת ראש חדש – ירושלים

חלק א'

המשך »

תגיות:
פברואר 03

"בודאי יש די זמן בימים אלו גם להתוועדות כדבעי, וגם לשמח את האישה והבנים כדבעי"

בודאי יש די זמן בימים אלו גם להתוועדות כדבעי, וגם לשמח את האישה והבנים כדבעי. ומובן שאין לתת בזה הוראות פרטיות לכאו"א, כי הדבר תלוי במהותם הפרטי, אבל בודאי שכל א' יכול ללמוד מזה הנהגה בנוגע אליו ולביתו.

… פשיטא שאין כוונתי כלל וכלל, שיהיו מושקעים בהויות העולם והנחות העולם, ובודאי שחינוך חסידותי צריך ומוכרח שישפיע בעניינים הנ"ל דהיינו התוועדויות וזמני התפילה וכו'… אבל לאחר כל זה יש אפשרויות ומוכרח שגם בני בית ישתתפו בעניינים אלו, ובהתבוננות קלה אפשר למצוא אותיות להסבירם.

המשך »

דצמבר 12


Download

דצמבר 12

חינוך לאור נרות חנוכה.

מתוך דבריו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א בהתוועדות מוצ"ש פ' וישב, נר שני של חנוכה, תש"ע, עם אנ"ש דפתח תקוה.

"ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך" – משמעותם בחינוך הילדים בבית

א' מהשיחות שהרבי מדבר בעניין של חנוכה – חנוכה מל' חינוך.  הרי יש שאלה ידועה – הגמרא אומרת שטומאה הותרה בציבור או דחוי'ה בציבור, אז בעצם הם היו יכולים להדליק את המנורה עם שמן טמא,  עד שהם ישיגו את השמן הטהור, אז בעצם מה הי' הסיבה לנס של פך השמן הטהור, שחתום בחותמו של כהן גדול, ושיהי' נר דלוק שמונה ימים? בעצם זה הי' נס "מיותר", כי עפ"י דין היו יכולים להדליק בשמן טמא. והתשובה שמובא– להראות את חיבתם של ישראל. מכיון שבנ"י הלכו על מס"נ בזמן החשמונאים, היפך המציאות, אז הקב"ה ג"כ שבר את הכללים של הטבע, רק כדי להראות את חיבתם של ישראל.


Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 12

חנוכה – סיום של י"ט כסלו. אור וחיות נפשנו – הבדל בין אור לחיות. לא רק ללמוד את זה – לחיות את זה. מה פי' "התבוננות"

אחד מהדברים המיוחדים של נר ב' של חנוכה – בעצם זה המשך של י"ט כסלו.כי אנחנו יודעים שאדמו"ר הזקן חזר בנר ב' דחנוכה לליאוזנה. הוא השתחרר בי"ט כסלו, אבל הוא הגיע בחזרה לליאזנה בנר ב' דחנוכה. לכן, החיבור בין י"ט כסלו לחנוכה – זה לא רק שהם בסמיכות, אלא – הסיום של העניין, שאדמו"ר הזקן חזר לליאזנה – זה הי' בנר ב' דחנוכה.


Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 07


Download

המשך »

נובמבר 26

התוועדות של ט-י כסלו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א

הרב התוועד כאן ברחובות, התוועדות ארוכה ומעניינת

החלק הראשון – הרב מביא משל ממשפחה יהודית שהפריץ זרק אותה לבור, כמנהג הפריצים אז ברוסי'ה, והם המשיכו את חייהם בתוך הבור במשך כמה דורות. אחרי ב-ג דורות אצל "צעירי הצאן" התחילו להתעורר "ספקות באמונה" – האם העולם בחוץ בכלל קיים. עד שיום א' הגיע לבור "אורח" חדש – יהודי שלא שילם לנכד של הפריץ ההוא, וגם אותו זרקו בבור. לפליאתם של דרי הבור לא הי' גבול כמובן.

אכן העולם למעלה קיים? זה לא "באבע מעשיות"?!

מה האדמו"ר הזקן רצה עם חסידות חב"ד? – שיהי' לנו ראי'ה באלקות, ולא רק "שמיעה". – הנמשל מהסיפור.


Download

המשך »

תגיות:
אוקטובר 31

הערה: כל הכתוב כאן הוא על אחריותו של עורך האתר בלבד. רשמתי לעצמי מה ששמעתי בהתוועדות  ומה שנשאר בזכרונ.זאת ועוד: זה לא סגנון של הדברים,רק רעיונות שנשארו בזכרוני, וייתכן מאד שתעיתי בהבנת הדברים. ו"שגיאות מי יבין"

ליל שבת הי' התוועדות בבית של הרב עם הבחורים השלוחים שהגיעו לישיבת "תורת אמת" – לא הייתי שמה יותר מדאי, וגם מה ששמעתי – אני לא כ"כ זוכר. מה ששמעתי – הרב דיבר על ריבוי קשיים שהי' להם בהתחלת השליחות באה"ק בתשל"ח. אמר – שב"ווארט" שלו לא הי' אף א' מהמשפחה. אמר שמות החסידים שישבו אתו בשעת "ווארט" – זושע פארטיזן, בערקע חן ועוד כמה שאני לא זוכר. אמר שהי' לו לרגע נפילת רוח מזה שהוא נמצא לבד ב"ווארט" – אבל אח"כ באה לו מחשבה – שהרי נמצאים בשליחות של הרבי וצריכים לשמוח מזה וכו'. אמר שכשהם הגיעו לארץ – אז הי' קבלת פנים רבתי, אבל למחרת כבר שכחו מהם, ורק כמה מהחסידים היו שתמכו אותם בשנים הראשונות. וגם היו כאלה שפחדו מה"מתחרים" ורצו לשים רגל וכו'.

המשך »

תגיות:
אוקטובר 24

הערה: כל הכתוב כאן הוא על אחריותו של עורך האתר בלבד. רשמתי לעצמי מה ששמעתי בהתוועדות  ומה שנשאר בזכרונ.זאת ועוד: זה לא סגנון של הדברים,רק רעיונות שנשארו בזכרוני, וייתכן מאד שתעיתי בהבנת הדברים. ו"שגיאות מי יבין". השמות של אנשים שהוזכרו בהתוועדות אני דרך כלל לא זוכר ואתכם הסליחה

דובר על עניין "בוא אל התיבה" – להכנס לאותיות התורה והתפילה, וזה מה שמציל מ"מים רבים" – הן "מעינות תהום" – דאגות הפרנסה וכיו"ב, והן "ארובות השמים" – דאגות מעסקנות ציבורית וכיו"ב

"נוח ואשתו ובניו ונשי בניו אתו" – לא מספיק שהוא לבד נכנס אל התיבה, אלא צריך להכנס לתיבה גם את המשפחה – צריך לדאוג לחינוך הילדים, ללמוד עם אשתו וכו'

מה הנקודה של "בוא אל התיבה"? ישנו כלל "המוציא מחברו עליו הראי'ה".  מי שרוצה להוציא כסף ונכסים מחזקתם – עליו להביא ראי'ה. הרבה פעמים אנשים באים לדין תורה ויש טענה – סיכמנו בינינו כך וכך – אבל לא חתמנו כלום. אז אני אומר להם – המוציא מחבירו עליו הראי'ה

המשך »

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >