preload
בס"ד
מרץ 25

התקשורת הנכונה (3). אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש!

בשיעור השלישי מסדרת השיעורים בנושא "התקשורת הנכונה בבית" הרב עומד על נקודה מאד חשובה בתקשורת בכלל, ובתקשורת בבית בפרט: להביע את עצמו בצורה נכונה, דהיינו, להביע את הרצונות ואת הבקשות שלך, את הצרכים ואת הרגשות שלך בצורה ברורה ומובנת להשני.

במקום  להתווכח על "מי צודק", יותר טוב להסביר את הרגש שלך – ואז גם להשני יהי' יותר קל לוותר. כי הויכוח – הוא לאו דוקא בגלל "צדק ויושר". זה בגלל התחושות שיש לך ולא רק "צדק ויושר"!

אל תסמוך על כך, שהשני יבין לבד את הרגשות שלך. תסביר את עצמך בצורה ברורה. אל תפחד מזה! מה יקרה? מקסימום, הוא יכול להגיד, ש'כרגע אני לא יכול'!

Download

המשך »

תגיות: