preload
בס"ד
מרץ 25

התקשורת הנכונה (3). אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש!

בשיעור השלישי מסדרת השיעורים בנושא "התקשורת הנכונה בבית" הרב עומד על נקודה מאד חשובה בתקשורת בכלל, ובתקשורת בבית בפרט: להביע את עצמו בצורה נכונה, דהיינו, להביע את הרצונות ואת הבקשות שלך, את הצרכים ואת הרגשות שלך בצורה ברורה ומובנת להשני.

במקום  להתווכח על "מי צודק", יותר טוב להסביר את הרגש שלך – ואז גם להשני יהי' יותר קל לוותר. כי הויכוח – הוא לאו דוקא בגלל "צדק ויושר". זה בגלל התחושות שיש לך ולא רק "צדק ויושר"!

אל תסמוך על כך, שהשני יבין לבד את הרגשות שלך. תסביר את עצמך בצורה ברורה. אל תפחד מזה! מה יקרה? מקסימום, הוא יכול להגיד, ש'כרגע אני לא יכול'!

Download

מובאים כאן כמה קטעים קצרים מההקלטה של השיעור:

…תמיד זה מאד חשוב להגיד להשני, איך שאנחנו מרגישים. פחות להכנס לויכוח  – מי צודק או לא, אלא – איך שאני מרגיש כלפי העניין.

במקום לנהל את הוויכוח מי צודק, לכאורה כל אחד צריך להגיד, מה הוא מרגיש. איך זה יפתור את הבעי'ה? כשהשני בונה "תיק" שהוא צודק, ואני אוותר לו, אז מה יקרה? הוא לא מרגיש בכלל שאשתו וויתרה. הוא לא מרגיש תודה או הערכה על מה שהיא עשתה. אז קשה לה גם כן יותר לוותר. כי היא יודעת שאפילו כשהיא תוותר, היא לא תקבל שום "נקודה" על הוויתור שלה. היא רוצה שהוא יכיר שיש וויתור פה, ולא סתם!

חשוב לבן אדם להביע את מה שהוא מרגיש באמת, ולא רק להכנס לויכוחים על "צדק ויושר" כי זה לאו דוקא בגלל "צדק ויושר" שאתה בעמדה שלך. זה בגלל התחושה שיש לך, ולא רק צדק ויושר.

עוד כלל, כשאנחנו מדברים על הרגש – אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש. אתה צריך יותר להסביר את עצמך. ולא לסמוך על כך שהיא תבין לבד.

מובאים כאן כמה קטעים קצרים מההקלטה של השיעור:

זה מאד מאד חשוב – להגיד מה שאתה צריך, להגיד איך שאתה מרגיש. אנחנו רק מרוויחים כשאנחנו מביעים יותר ברור מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו צריכים.

וכשאתה מדבר – יש גבול. שים גבול, כמה שאתה מדבר. בגלל שאם לא – אז אין לדבר סוף. אמרת פעם-פעמיים – זהו, לא צריכים יותר. רוב האנשים אין להם בעיות בהבנת הנקרא, אמרת פעם-פעמיים את העניין – יותר מזה זה מתחיל להיות הבעת התסכול שלך, אבל לא שזה עוזר לקליטת העניינים.

וחשוב – אני רוצה להדגיש לכם, אנחנו עכשיו נכנסים לפסח, ואנחנו בעיצומן של הכנות לפסח, הנקיון, הקניות, ההכנות – כל זה גורם ללחץ, ואדם צריך להכיר בזה ולדעת, שיש זמנים יותר לחוצים, וצריכים יותר לתת כתף, או לפחות לא לשבת על הזנב, לא להיות כזה ביקורתי. תיקח את זה בחשבון, שהזמן הוא לחוץ, ותדון אותה לכף זכות, וגם תשא בעול של חברך, תיקח חלק בהכנות, אבל בודאי אל תכביד על ידי זה שיהי' לך פנים חמוצות ודרישות וציפיות בכזה תקופת זמן שהכל לחוץ, אלא תוריד מהציפיות שלך, תודיד מהדרישות, ותן לעניינים יותר לזרום. ככל שאתה תהי' לעזר – זה יתן אוירה יותר נעימה בבית.

Download