preload
בס"ד
מרץ 25

התקשורת הנכונה (3). אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש!

בשיעור השלישי מסדרת השיעורים בנושא "התקשורת הנכונה בבית" הרב עומד על נקודה מאד חשובה בתקשורת בכלל, ובתקשורת בבית בפרט: להביע את עצמו בצורה נכונה, דהיינו, להביע את הרצונות ואת הבקשות שלך, את הצרכים ואת הרגשות שלך בצורה ברורה ומובנת להשני.

במקום  להתווכח על "מי צודק", יותר טוב להסביר את הרגש שלך – ואז גם להשני יהי' יותר קל לוותר. כי הויכוח – הוא לאו דוקא בגלל "צדק ויושר". זה בגלל התחושות שיש לך ולא רק "צדק ויושר"!

אל תסמוך על כך, שהשני יבין לבד את הרגשות שלך. תסביר את עצמך בצורה ברורה. אל תפחד מזה! מה יקרה? מקסימום, הוא יכול להגיד, ש'כרגע אני לא יכול'!

Download

המשך »

תגיות:
פברואר 26

התקשורת במשפחה. כללים בהבעת הביקורת

אפשר להגיד, שבענייני שלום בית וחיי נישואין בכלל, אחד מהדברים שמאד מאד חשובים לנו – זה תקשורת. כי עיקר הסיבות לחוסר שלום בית – זה הבעי'ה של תקשורת. בכלל כל הנושא של תקשורת. אני לא יכול להכנס לכל האריכות בקשר לתקשורת היום, אבל יש שתי שפות, יש את השפה של נשים יש את השפה של גברים, אנחנו כשמתחתנים צריכים ללמוד את זה לאט לאט – את שתי סוגי שפות, יש גם כן הבדלים בין גבר לאישה מבחינת סגנון הדיבור, כמו שאנחנו ראינו במתן תורה, שהקב"ה אמר "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", שלנשים צריך לדבר יותר באמירה רכה, ולגברים אפשר לדבר אתם יותר דברים קשים כגידים.

זה גם כן מראה, שאפילו אם יש לבן אדם מה להגיד לאשתו, אבל דרך איך שזה יכול להתקבל – זה יותר באופן של אמירה רכה, אז אנחנו רואים – זה כלל.

Download

המשך »

תגיות: