preload
בס"ד
נובמבר 13
אתמול ישבתי בבית כנסת של רבי עמוס בנתניה. ניגש שאלינו יהודי אחד חביב. התחיל להרצות שאשכנזים האלה הם בעצם הכוזרים שהתגיירו. כמובן שמעתי מזמן את ה"תיאוריה" הזו. אפילו לא כעסתי עליו…
אחר כך חשבתי לעצמי. אולי כל היהודים האלה שהם "אנטי-ציונים" לאמיתו של דבר הם אולי "כוזרים"? ממילא אין להם שום קשר לארץ ישראל? ממילא בא להם להישאר בגטו ובגלות?
***
תגידו מה שאתם רוצים. עבורי החיבור הזה של לוחמי חירותינו ומסירות נפשם והכנסת ספר תורה לזכרו של יאיר שטרן ושולי רנד ששר את השיר הזה חיילים אלמונים – הוא הוא הישראליות במיטבה. כי זה החיבור של חיים.