preload
בס"ד
נובמבר 16
יש מושג בפיזיקה שנקרא Laplace demon. כלומר שיש דטרמיניזם מוחלט. היום פיזיקאים לא ממש מחזיקים מהרעיון הזה, אך כנראה בדת זה עדיין מחזיק מעמד. זה נשמע משהו מימי הביניים, שהאלוקים הוא "יודע הכל", שבעצם העולם שלנו הוא כעין "ספר בעיות" ועל כל בעיה ישנו פתרון בסוף הספר, ועלינו לנסות לעלות על הפתרון.
היום פיזיקאים כבר לא חושבים ככה. העולם לא ממש מתנהג כך. אין משהו חד-משמעי. אין קשר חד משמעי בין סיבה למסובב. לא בכיוון העבר ולא בכיוון העתיד.
אך הדת על פניו נשארה באותה תפיסה שהקב"ה יודע הכל, ושיש דטרמיניזם מוחלט בבריאה. במילים אחרות, התפיסה הקלסית של הבורא – הוא משהו כמו אותו "הנחש של לאפלס" שכבר נזרק לפח של היסטוריה של המדע.
***
זוהר על פרשת שבוע אומר שעשיו היה גילגולו של נחש. וזה היה הסיבה שיעקב היה צריך לקבל ברכות במרמה. כי כמו שהנחש בא במרמה והביא קללה לעולם כך יעקב בא במרמה ולקח את הברכות חזרה.
אז בעצם עשיו, הפילוסופיה הקלסית המערבית, הוא הוא "הנחש של לאפלס"!
אז אולי גם הנחש המקורי, הקדמוני, חשב, תפיסת האלוקות שלו היתה, שהבורא הוא סוג של "הנחש של לאפלס"? א' ש"יודע הכל". הבורא שלו, האלוקים שלו, של הנחש – הוא א', ש"יודע הכל".
אז הוא ממש רצה בטובת האדם כשהציע להם לאכול מ"עץ הדעת"! תאכלו מעץ הדעת ותהפכו ל"יודעי הכל" כמו האלוקים בעצמו! "ידעתיו הייתיו" – אתם – כשתהפכו ליודעי הכל – תהיו בעצמכם אלוקים!
משום מה הקב"ה לא ממש אהב את הרעיון. כנראה שהוא לא ממש אוהב כשמציירים אותו כעין "נחש" ה"יודע הכל". הוא יודע רוצה להיות מזוהה עם "עץ החיים". עצת החיים. הזרימה וטבעית האינסופית…