preload
בס"ד
ינואר 20

ללכת נגד הזרם!

זה מה שעושה את הבן אדם – איזה סוג מכנס הוא הולך, או איזה סוג חולצה? זה בן אדם?!
שה' יתן שאנחנו לא נתפעל מהעולם, שאנחנו נדע מי אנחנו. יש לנו זהות. אנחנו חסידים, אנחנו תמימים, יש לנו רבי, יש לנו חסידות, מתחיל מאדמו"ר הזקן. הוא נותן לנו את התוקף לא להתפעל מהעולם, לא להתבייש מהמלעיגים. אנחנו צריכים ללכת נגד הזרם.

Download

המשך »

תגיות: