preload
בס"ד
דצמבר 08

הייתי אתמול בשני התוועדויות י"ט כסלו בכפר.

ההתוועדות הרשמית הגדולה של הכפר. המסורתית. המאורגנת היטב. עם ח"כים ואישי ציבור.
והיה חסר לי שמה מאד את האוירה הביתית ואת ה"יקוד אש" של התוועדויות של הרב.
ואח"כ מישהו "הדליף" שיש התוועדות אצל הרב "מתחת לרדר". טוב זה היה בעיקר לתלמידי הישיבה. והיו שמה דיבורים מוקצנים פחות ומוקצנים יותר.
כמובן בהתוועדויות של הרב העולם בכלל לא תופס מקום.
בעיקר מה שהיה חסר לי זה החיבור בין שניהם.
נודע לי בימים אחרונים על "מספד בירושלים" שנשא הרב קוק זצ"ל על הרצל (כלומר שמעתי שהוא כתב משהו שרמז על היותו של הרצל משיח בן יוסף. אך את ההספד עצמו קראתי רק לאחרונה).
תכלית, הוא מדבר שם על שני כוחות, כוח גשמי (יוסף) וכוח רוחני ודתי (יהודה) שנפרדו.
על דרך זה הייתי אומר – שכל הטענות שיש (חלקם מוצדקות יותר וחלקם מוצדקות פחות) על המדינה, ועל הצבא, ועל החב"ד הגדולה, ועל הכיפות הסרוגות -
בתכלית זה אותה טענה בדיוק – שיש כאן איזה מנגנון גשמי, ללא איזה שהוא כוח רוחני שמפרה אותו.
ממילא המנגנון הגשמי הזה – כל מנגנון – לא משנה דתי או חילוני – בהעדר הכוח הרוחני המפרה וממתיק -
הופך להיות למשהו קשוח מקובע ואפילו אכזרי.
ומאידך הכוח הרוחני של ממש מחובר למציאות – טוב, את זה כולנו מכירים…
וכמה חבל שהם לא מסוגלים להתחבר ולהתדבר.
בעצם אם (וכאשר) הם יתחברו – זה כבר יהיה המצב המשיחי.
ועד אז – הגשם נורא מפחד מהרוח. איך שמאיר אטינגר מתאר במאמריו איך שה"מחלקה היהודית" מפחדת מהבחורים. אכן. כי הגשם מפחד מהרוח. הגשמי מפחד מהרוחני.
בעצם גם היחס של החב"ד הגדולה אל הרב – זה אותו דבר בדיוק. הם מ-פ-ח-ד-ים. האם זה מעלה? לא חושב. תכלית זה המצב של תהו.
והרוח – הרוח בעיקר מלא תיסכול מזה שהגשם לא מבין אותו ולא רוצה להתחבר איתו.
כשאני שומע שהרב מדבר על הקב"ה שצריך "לעורר את הניצוץ משיח שבו" – בעיקר אני שומע שהרב נורא מתוסכל מכך שאינו מצליח באמת – אבל באמת – לחדור למציאות.
כי המציאות – היא בעיקר גדרים וגבולות. כללי המשחק. "דינא דמלכותא דינא"
וכשיש בן אדם שין לו גבולות. אין הבדל בין טוב לרע. אין שחור ואין לבן. וכל דיבורו כפול
- אז למי שיש לו חוש בזה (ולי דוקא יש…) זה נורא מגניב.
אך זאת לא השפה שאפשר לדבר איתה עם המציאות.
אולי ב"עולמות עליונים" אפשר להשתמש ב"לוגיקה של קוונטים".
בעולמנו אנו דוקא לא. בעולמנו אנו צריכים "לשבור את הגל".