preload
בס"ד
נובמבר 19

שניהם (ספר יצירה וספרא דצניעותא) מתחילים אותו הדבר – "הכל הולך אחר הפתיחה", אז המסר של שניהם זה אותו הדבר. גם בספר יצירה, וגם בספרא דצניעותא הכל מבוסס על כך שיש גם "מתקלא" – מאזניים. זה סוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.
הסוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.

תגיות: