preload
בס"ד
אוקטובר 10

אדמו"ר הזקן רצה לקרוא לחסידים בעלי תשובה במקום חסידים, ורק בגלל שחשש שיפרשו לא נכון קרא לנו חסידים. סימן שיש זיקה בין בעל תשובה לחסיד.

תגיות:
אוגוסט 29

בע"ה

ט"ז אלול תש"ע – חנוכת בית משפחת וייל – בת עין


Download

המשך »

תגיות: