מחשבת הקבלה והחסידות בכל תחומי החיים ע"פ שיעוריו של הרב יצחק גינזבורג שליט"א
ב"ה  powered by FreeFind
:תוכן חדש
תאריך כותרת
כט' אדר ליקוי חמה
ד' כסלו "ויאמר הוי' לה"
יא' מרחשון הנה נא ידעתי
המאמר בפורמט וורד. ניתן להורדה ע"י לחיצה ימנית על הקישור ושמירה בשם.
ה' מרחשון שמחת תורה התשס"ו חלק א
שמחת תורה התשס"ו חלק ב
המאמרים בפורמט וורד. ניתן להורדה ע"י לחיצה ימנית על הקישור ושמירה בשם.
ט' תשרי תשובה מתוך מודעות טבעית
הקלטה משעור שהתקיים בו' תשרי התשס"ו
להאזנה לחץ כאן
ו' תשרי ברכה לשנה החדשה
כה' אלול עת לפרוץ ועת לבנות
כה' אלול מהתבודדות להתגלות
עודכן בכה' אלול מי אשם?
טו' אלול הסרבן הראשון
ז' אלול הדרך לתיקון
א' אלול להחליף את הכחות המבצעים
א' אלול במדבר מלון אורחים
מאמר בפורמט וורד. ניתן להורדה ע"י לחיצה ימנית על הקישור ושמירה בשם.
כה' אב מה עושים?
עודכן בכו' אב
כה' אב שמשון ותקון חטא עץ הדעת
הקלטה של שעור שנערך במכון אסנט בצפת בה' אב התשס"ה
ניתן להאזנה דרך האתר
כה' אב מהרסיך ומחריביך
כה' אב מבית שאול לבית דוד
מאמר בפורמט וורד. ניתן להורדה ע"י לחיצה ימנית על הקישור ושמירה בשם.
כג' אב תקון ההכנעה
כג' אב "יכול לפטור העולם"
יז' אב "ובשם אלוהינו נדגול"
יא' אב ואת יהושוע צויתי
ו' מנחם אב בעית שלשת הגופים והנצרות
הקלטה של שעור שנערך ביריחו בכו' ניסן התשס"ה
ניתן להאזנה דרך האתר
כח' תמוז תיקון רבשקה
כח' תמוז "ותקננו בעצה טובה מלפניך"
כב' תמוז טוב כעס משחוק
יט' תמוז !בשלוש מאות האיש...אושיע אתכם
י' תמוז אחדות ישראל - כחה של הדממה
י' תמוז לפרוש מהאתון
טז' ניסן עת צרה היא ליעקב וממנה יושע
מפאת אורכו, המאמר הוא בפורמט וורד והוא ניתן להורדה ע"י לחיצה ימנית על הקישור ובחירת האפשרות - שמירת יעד בשם
'כו' אדר ב עז וחדוה
'כו' אדר ב לפצח את האגוז
'יט' אדר ב צירופי חב"ד בספר התניא
לחיות עם הזמן


פרשת שבוע
בהעלותך

חודשי השנה


ספור לכל שבוע


אותיות האלף בית