ליקוי חמה

ליקוי חמה - עם היותו חלק מחוקי הטבע המדויקים והצפויים מראש - מעורר התפעלות ופליאה בלב בני האדם, ובכך מבטא רצון אלקי מיוחד לעורר אותנו, וטומן בחובו מסר לאנושות.

בליקוי חמה ארבעה מסרים:

א.
ביהדות מסמלת השמש את גבורת הטבע (וכך נאמר: "כצאת השמש בגבורתו"). כאשר לעיני האדם מתחוללת 'נפילה' פתאומית בהארת השמש, הדבר מבטא שבירה והכנעה ביחס לגבורת הטבע. הדבר מכניע ומוריד אמונת הטבע בעצמו כ"כל יכול", ומתברר כי הטבע פועל נגד עצמו ומאור אחד מחשיך את אורו של מאור אחר. בהפשטה, ליקוי חמה נועד להכניע את ה'אגו' של עולם הטבע. הדברים נוגעים לכל אדם - ליקוי חמה מביא מסר של החשכת והכנעת השמש הפרטית שבכל אדם - ה'אגו' המופרז שלו. ליקוי חמה מפנים בנפש את ההכרה כי האדם אינו כל יכול וכי סופה של הגאוה בהרס עצמי והפרעות בתיפקוד השוטף של האדם.

ב. הכנעת ה'אגו' היא המסר הראשוני והבסיסי ביותר בליקוי החמה. ה'אגו' חוסם את עיניה הפנימיות של הנשמה, והשפלתו פותחת לאדם עולמות חדשים. כעת מסוגל האדם לקלוט מסר פנימי עוד יותר מתופעת טבע זו - ההרגשה (הסובייקטיבית) של 'נפילה' בטבע מעוררת למחשבה כי הטבע לא "ברא את עצמו" וכי יש בורא לעולם, ואזי מתגלה הטבע (ב-ה הידיעה) האמיתי - האלקים בורא העולם (ואלהי-ם עולה בגימטריא הטבע).

מעל שתי דרגות אלו מתקימות שתי דרגות מסר נסתרות יותר:

ג. בליקוי החמה מתגלה באופן חד-פעמי כיצד נקודת "יש" קבועה בטבע - אור השמש - נהפך ל"אין" (מבחינתנו) וחוזר לחושך. לאדם חכם מגלה הדבר מסר קבוע: הוא מסוגל להבין כי בכל רגע ורגע חוזר כל ה"יש" שבעולם אל ה"אין" ונולד-נברא ממנו מחדש בטובו של ה'. ליקוי החמה ממחיש כי לא רק כי יש בורא לעולם, אלא גם כי בורא זה מחדש את העולם בכל רגע, ומשגיח על כל הנעשה בו.

ד. המסר העמוק ביותר - תכלית המסר האלקי בליקוי החמה - הוא 'תורת היחסיות'. הליקוי מגלה כי יתכן מצב שלעינינו הוא אור-יום, אך יחסית לאור האמיתי הוא חשך ולילה. הליקוי מגלה לפתע בשעת יום כי השמש 'חשוכה'. הדבר רומז לגילוי שבימות המשיח (ואף נותן אפשרות לטעום מגילוי זה), כאשר יתברר כי כל ההיסטוריה העולמית - גם בתקופותיה הטובות - היתה 'ליקוי חמה' ארוך. מהאור האלקי שיתגלה בתקופת הגאולה - בה יאירו אור וטוב רב לאנושות כולה - יתברר כי השמש האלקית היתה מוסתרת בכל ימות העולם.

תכליתה של הבנת מסר איננה שכלית - על המסר לחלחל ולהגיע גם לרגשות שבלב ולמעשי האדם, עד שיעשה פירות טובים לאנושות כולה. ואם כן מה עושים?
הדמות התנכי"ת המזוהה יותר מכל עם השמש היא שמשון הגיבור. בסוף ימיו נתפס שמשון על ידי הפלישתים והם עשו לו "ליקוי חמה" כאשר עיורו את עיניו. אמנם, מקובל במסורת ישראל כי דווקא מתוך 'ליקוי' התפלל שמשון תפילה קצרה שנטעה בו כחות אחרונים: "לישועתך קויתי ה'". זוהי תפילה שרמוז בראשי תיבותיה הליקוי - "לישועתך קויתי ה'". כאשר מתוך הבנת הליקוי והחושך הקבוע בו נמצאים אנו בתקופה זו פונה האדם בתפילה אל ה' ובבקשת ישועה, זוכים אנו לגאולה ולישועת ה' כהרף עין.

"לישועתך קויתי הוי'!"


אמונה תורה ומדע


כימיה


פיזיקה


רפואה


אסטרונומיה


כלכלה