!להגדלה לחץ על התמונה

התוועדות -יט כסלו-ה'תשס"ב

התוועדות -יט כסלו-ה'תשס"ב

התוועדות -יט כסלו-ה'תשס"ב

הרב מלחין ניגון חסידי

הרב מניח תפילין לבר המצוה

הרב בקבר יוסף הצדיק -בשכם

הרב מעביר שיעור בכולל ביריחו

הרב מעביר שיעור בקבר רחל

הרב מעביר שיעור בכולל
מנוחה רחל" בחברון"