הקדמה

כב אותיות האלף בית

כב אותיות האלף-בית העברי הם 22 צינורות של אור אלקי, ובצירופים השונים של אותיות אלו ברא הקב"ה את עולמו. ספר יצירה - ספר קבלה קדום ביותר, המיוחס לאברהם אבינו - עוסק בסודות יצירת העולם, וחלק נכבד ממנו מתבסס על סודות לשון הקדש (עד שיש שפירשו ספר זה כספר הלשון הראשון בעברית), והוא פותח "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י-ה הוי' צבאות את עולמו". "שלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה" הן י הספירות ו-כב האותיות. כשם שיש לעמוד על הסוד הפנימי של עשר הספירות, כך יש לעיין ולהתבונן באותיות, המכונות גם "אבנים" בספר יצירה - כב אותיות היסוד הן אבני הבנין מהן מורכב כל דבר במציאות שסביבנו. שמו של כל דבר בלשון הקדש מעיד על מהותו ושרשו הרוחני, והעיון בסודות האותיות עוזר לפענח את המציאות כולה.

מחד האותיות הן כלי בטוי חיצוני לאדם, ובדומה לכך הן האופן בו מתגלה הקב"ה לעולם -בתורה, בנבואה וביצירת המציאות - אך לאידך שרשן בעומק הנפש, עד שנאמר כי "נפש האדם מלאה אותיות" (והאדם אף יכול ללמוד על שליחותו - מטרת ירידת נשמתו לעולם - על ידי עיון והתבוננות באותיות שמו). גם בשרש העליון האותיות משמשות צינורות אור מהמקורות העליונים ביותר.

בספר The Hebrew Letters - המתורגם בימים אלו לעברית - מסביר הרב גינזבורג שלשה ממדים בכל אות: צורת האות, שם האות, הערך המספרי של האות. בכל אחד מממדים אלו - כבכל מציאות בעולם - ישנם שלשה רבדים, המכונים בלשון מורנו הבעל שם טוב זי"ע "עולמות", "נשמות" ו"אלקות". אכן, ניתן לסכם את המסר הכללי של האות - העולה מכל שלשת הממדים משולשי הרבדים הללו - במשפט אחד קצר, כשכל ממד ורובד של האות מרחיב ומפרט אותו. כאן, באתר האינטרנט, נביא על כל אות סיכום וליקוט העוסק במסר הכללי של האות, ללא פירוט של שלשת ממדי האות.

ספר יצירה מפרט גם כי בכל יום ויום מאירות שלש אותיות - אות השייכת לעונה בשנה, אות השייכת לחדש ואות השייכת ליום זה בשבוע. אחת הדרכים "לחיות עם הזמן" היא להתבונן בכל יום ב'אותיות היום', מהן ניתן לשאוב כח, חיות והנחיה אלקית.כב' אותיות האלף בית

הקדמה

אותיות היום

סוד האותיות