|  חסדי דוד  |  טבלת פרקי חסדי דוד  |   דוגמאות  |  הזמנות  |  שיעורים  |  כתבו לנו

ישמחו התלמידים ויגילו המתחילים.

"קבלת האריז"ל לאור החסידות" - היא הכותרת לסידרת שעוריו המעמיקה והמרתקת של מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א.
הסיגנון היחודי, המשלב משלים דוגמאות והסברים - מתחומי המדע המודרני ומרבדים עמוקים בפנימיות הנפש כפי שנתגלתה בחיקה של תורת החסידות - פותח בפני הקורא אפשרות נדירה ללמוד להכיר ולחדור לעומקן של סוגיות בתורתו של האר"י הקדוש.

הצרוף שהוטבע כאן - "קבלת האריז"ל לאור החסידות" - הוא חידוש אמיתי המפיח רוח חיים בסגנונו "הטכני" של רבינו האריז"ל ומזמין, ביכולתו להמחיש ולהסביר, את המתחילים לבוא בשערי קדמותיו.
הלומדים את קבלת האריז"ל ימצאו בסגנון מיוחד זה מרחבי התבוננות חדשים המפרים ומשמחים את ההשכלה ואת העבודה.

בשעורים אלו נלמדים ק"כ פרקי הקונטרס "חסדי דוד" שהוא הקיצור המוסמך והמדויק ביותר של קבלת האריז"ל. הקונטרס מודפס בסוף ספר "עץ חיים" שהוא הספר העיקרי מבין כתבי האריז"ל.
"חסדי דוד" כולל:"כל חכמת האמת מאלף ועד תיו" - כדברי הרב "אמת ליעקב" בהקדמתו ל"חסדי דוד" - כלומר, החיבור מרכז את כל המושגים המרכיבים את קבלת האריז"ל.

השעורים שוכתבו ונערכו מהקלטת שעורי הרב תוך שמירה על רצף ההסבר.
הנושאים השונים צוינו בפסקאות מודגשות ובכותרות, ומפתח העניינים והמושגים מאפשר למצוא במהירות כל מושג ועניין - לנוחיות הלומד והמעיין - ראה דוגמאות מצורפות.

השעורים נערכו כך שניתן באופן מסודר לחזור על שעורי הרב - ובכך להוסיף ולהגביר הפצת החכמה "יפוצו מעינותיך חוצה" - להביא לימות המשיח.

בסיום הסמינר החמישי אמר הרב גינזבורג:
"עודנו באמצע הדרך, אנחנו בקו, ועל כן צריכים אנו לרוץ מהר. ולכן נשתדל להמשיך בלימוד ה "חסדי דוד" בהקדם האפשרי - שודאי לימוד זה הוא ציפור הנפש לכל מי שלומד פנימיות התורה ורוצה להיות דבוק ברבינו האר"י הקדוש ובמורנו הבעש"ט ובכל הצדיקים ועד הרבי ועד בכלל - ולזכות במהרה בימינו להתגלות מלך המשיח - תכף ומיד ממש".

עד עתה נלמדו כבר כל ק"כ פרקי "חסדי דוד" המוגשים לקורא על גבי ח' חוברות המכילות יותר מ2440 עמודי דפוס מאירי עיניים.
חוברות אלו נושאות את השם "חסדי דוד הנאמנים".

לשעורים אלו מצטרף גם השעור שנקרא "צמצום לא כפשוטו" - הסבר מקיף וכוללני של מושג הצמצום - מוגש בחוברת בת 164 עמודי דפוס.

כאמור, שעורים אלו הוקלטו - והלומד יוכל גם לשמוע את השעור כפי שנאמר ע"י הרב גינזבורג וגם לעיין ולחזור על השעורים כפי שנכתבו מתוך הקלטות.

אומר ועושה - אכן כבר נוסדו במקומות שונים בארץ חברותות ושעורים בהם חוזר ציבור הלומדים על שעורי הרב גינזבורג מתוך חיבור זה שכאמור נקרא "חסדי דוד הנאמנים".

קהל המתענינים והלומדים מוזמן לפנות אלינו בכל ענין הקשור ללימוד קבלת האריז"ל בכלל ו "חסדי דוד הנאמנים" בפרט - לעצה, הדרכה, הצטרפות - והשגת ספרים, קלטות וחוברות.

חדש! ספר ראשון מבין ארבעה כרכים המכיל 600 ע'לפרטים לחץ כאן