preload
בס"ד
ינואר 25

כידוע כל דבר שבעולם ה' בורא (אם כבר מדברים על בריאה) באמצעות השם שלו בלשה"ק. אם רוצים לרפא – "מכאן נתנה רשות לרופא לרפאות" – צריך להתבונן במשמעות השרש. בשרש רפא יש רפיון והרפיה