preload
בס"ד
נובמבר 19

איזון הוא המפתח. ראשית התיקון – זה איזון. איזון זה לא שעכשו שאני מאוזן הייתי כן יכול לשקוע בעצמי. לא. אם אני מאוזן – אני יכול להסתכל עליך ואליך, בתוך העינים שלך, ואתה – אלי, להזדווג איתך פנים בפנים, כי אני יכול לצאת, אני משוחרר, מהאגו של "אני". מציאות זו קיימת ולא נשברת. כי מי נשבר? האגו נשבר, האגו הוא אדם לא מאוזן.
אם אני מאוזן – אני יכול הסתכל עליך

תגיות: