preload
בס"ד
נובמבר 19

אם אני לא מאוזן נפשית איני יכול להסתכל אליך פנים בפנים. אני עסוק בעצמי.
אגו – חוסר איזון

תגיות:
נובמבר 19

איזון בנפש הוא שחרור נפשי – שחרור מהאגוצנטריות של עצמי. אם אני מאוזן איני צריך כל הזמן לשמור על שיווי משקל, לא צריך לחשוב על עצמי.
איזון בנפש הוא שחרור נפשי

תגיות:
נובמבר 19

חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת – סימן שאיני מאוזן.
חטא עץ הדעת טוב ורע הוא מודעות עצמית מופרזת

תגיות:
נובמבר 19

איזון הוא המפתח. ראשית התיקון – זה איזון. איזון זה לא שעכשו שאני מאוזן הייתי כן יכול לשקוע בעצמי. לא. אם אני מאוזן – אני יכול להסתכל עליך ואליך, בתוך העינים שלך, ואתה – אלי, להזדווג איתך פנים בפנים, כי אני יכול לצאת, אני משוחרר, מהאגו של "אני". מציאות זו קיימת ולא נשברת. כי מי נשבר? האגו נשבר, האגו הוא אדם לא מאוזן.
אם אני מאוזן – אני יכול הסתכל עליך

תגיות:
נובמבר 19

ספר יצירה כתב אברהם אבינו, והוא כתוב בלשון הקדש צח ונקי. ספרא דצניעותא זה חלק מהזוהר, וזה כתוב בארמית קשה, וכתב אותו יעקב.
ספר יצירה וספרא דצניעותא

תגיות:
נובמבר 19

שניהם (ספר יצירה וספרא דצניעותא) מתחילים אותו הדבר – "הכל הולך אחר הפתיחה", אז המסר של שניהם זה אותו הדבר. גם בספר יצירה, וגם בספרא דצניעותא הכל מבוסס על כך שיש גם "מתקלא" – מאזניים. זה סוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.
הסוד והיסוד של כל סודות התורה, שצריך איזון.

תגיות:
נובמבר 18

אחרי ג אמות יש ז כפולות – אותיות בְגַדכַפְרַת. כל אות מז' כפולות מופיעות בשתי צורות שונות – או דגש או רפה. וגם דגש זה הטבע הראשון, טבע יחסית תוהי, והרפה, זה כמו רכות בנפש, לרכך את הקשיחות של הטבע הראשון – זה הסוד התיקון.

תגיות:
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2