preload
בס"ד
מאי 26

גליון 3 של "חינוך יהודי", יוצא לאור לקראת ש"פ בהעלותך את הנרות.

בגליון:

1) מכתב מהרבי – עד כמה יש לברוח ממחשבות אודות עצמו כו'

2) קטע מהשיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א י"ג שבט השנה, אודות "עובריות" ו"התרשמות" של תהו, ו"התלבשות" של תיקון. משהו מאד "למעשה", והרבה חומר למחשבה.

התרשמת מהשיעור? מצויין! אבל זה עדיין תהו, ולא מביא לשום דבר. לא מספיק "להתרשם" – צריך להלביש! עיינו בפנים, וגם בשיעור עצמו (כאן כמובן רק קיצור) באתר.

3) סוד "נעשה ונשמע" – אם אתה לא מקיים את השליחות שלך – אתה פשוט לא קיים!

4) "דינמיקה" של יש ואין. לשמור על "רעננות" של "אין". בקיצור – לא מספיק סתם לשבת ולא לעשות כלום…

5) קיצור של "שבעה יסודי החינוך".

וזאת למיודעי: העלון הי' למראה עיני הרב, ושיבח אותו. תדפיסו ותפיצו.

לינק להורדה:

http://jewish-education.info/uploads/alon/03/alon%203.pdf

תגיות: