preload
בס"ד
דצמבר 03

אהבה ואחוה שלום ורעות

בעניין של שבע ברכות אנחנו אומרים "אהבה ואחוה שלום ורעות" – אנחנו רוצים, שיהי' לנו "אהבה ואחוה שלום ורעות". המפרשים אומרים, שלפעמים יש לך אחוה – אבל זה בלי אהבה. לפני שבוע בכנס השלוחים השתתפתי בהתוועדות מאד מאד עסיסית. במוצאי הבנקט שלוחים יושבים כל הלילה ומתוועדים. תמיד אני מאד מאד עייף אחרי הבנקט, בגלל שאני מתרגם תירגום סימולטני לעברית, וזה מאד מעייף. אבל הפעם אני אמרתי לעצמי – אני אשתתף בהתוועדות. עליתי למעלה – שמה יש התוועדות… אז הוא אומר "הוא לא אח שלי – רק יש לנו אבא ואימא משותף"! הוא מסתמא שמע את זה פעם – זה הי' יותר מדאי טוב להגיד…

Download

המשך »

תגיות: