preload
בס"ד
מרץ 25

בעקבות הטבח באיתמר, הפיגוע בירושלים וירי הטילים על ישראל, מכריז הרב יצחק שפירא: "על פי התורה, במצב מלחמה לא מתעסקים בבניה אלא נלחמים בנחרצות באויב. מענה של בנייה במקום להרוג את הרוצחים מזלזל בדמם של הנרצחים".