preload
בס"ד
אוקטובר 26
הקב"ה ברא את העולם כי הוא זקוק לאהבה. זקוק למישהו לאהוב אותו, ושיאהב אותו בחזרה
שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א מוצאי שבת סליחות ע"ז