preload
בס"ד
דצמבר 12


Download

דצמבר 12

חינוך לאור נרות חנוכה.

מתוך דבריו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א בהתוועדות מוצ"ש פ' וישב, נר שני של חנוכה, תש"ע, עם אנ"ש דפתח תקוה.

"ופינו את היכלך, וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך" – משמעותם בחינוך הילדים בבית

א' מהשיחות שהרבי מדבר בעניין של חנוכה – חנוכה מל' חינוך.  הרי יש שאלה ידועה – הגמרא אומרת שטומאה הותרה בציבור או דחוי'ה בציבור, אז בעצם הם היו יכולים להדליק את המנורה עם שמן טמא,  עד שהם ישיגו את השמן הטהור, אז בעצם מה הי' הסיבה לנס של פך השמן הטהור, שחתום בחותמו של כהן גדול, ושיהי' נר דלוק שמונה ימים? בעצם זה הי' נס "מיותר", כי עפ"י דין היו יכולים להדליק בשמן טמא. והתשובה שמובא– להראות את חיבתם של ישראל. מכיון שבנ"י הלכו על מס"נ בזמן החשמונאים, היפך המציאות, אז הקב"ה ג"כ שבר את הכללים של הטבע, רק כדי להראות את חיבתם של ישראל.


Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 12

חנוכה – סיום של י"ט כסלו. אור וחיות נפשנו – הבדל בין אור לחיות. לא רק ללמוד את זה – לחיות את זה. מה פי' "התבוננות"

אחד מהדברים המיוחדים של נר ב' של חנוכה – בעצם זה המשך של י"ט כסלו.כי אנחנו יודעים שאדמו"ר הזקן חזר בנר ב' דחנוכה לליאוזנה. הוא השתחרר בי"ט כסלו, אבל הוא הגיע בחזרה לליאזנה בנר ב' דחנוכה. לכן, החיבור בין י"ט כסלו לחנוכה – זה לא רק שהם בסמיכות, אלא – הסיום של העניין, שאדמו"ר הזקן חזר לליאזנה – זה הי' בנר ב' דחנוכה.


Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 07


Download

המשך »

נובמבר 29


Download

נובמבר 26

התוועדות של ט-י כסלו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א

הרב התוועד כאן ברחובות, התוועדות ארוכה ומעניינת

החלק הראשון – הרב מביא משל ממשפחה יהודית שהפריץ זרק אותה לבור, כמנהג הפריצים אז ברוסי'ה, והם המשיכו את חייהם בתוך הבור במשך כמה דורות. אחרי ב-ג דורות אצל "צעירי הצאן" התחילו להתעורר "ספקות באמונה" – האם העולם בחוץ בכלל קיים. עד שיום א' הגיע לבור "אורח" חדש – יהודי שלא שילם לנכד של הפריץ ההוא, וגם אותו זרקו בבור. לפליאתם של דרי הבור לא הי' גבול כמובן.

אכן העולם למעלה קיים? זה לא "באבע מעשיות"?!

מה האדמו"ר הזקן רצה עם חסידות חב"ד? – שיהי' לנו ראי'ה באלקות, ולא רק "שמיעה". – הנמשל מהסיפור.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 25

התפרסם השבוע סיפור, שהרבי סיפר כמה פעמים בהתוועדויות בה"משפחה החסידית" של עיתון כפ"ח, הסיפור הוא, שכשאדמו"ר הזקן השתדך עם אשתו – היא היתה בת של ר' יהודה לייב סגל מוויטבסק. הוא הי' יהודי עשיר, והוא רצה לתת 5000 שקלי זהב לנדוניא לחיי הנישואין. אדמו"ר הזקן הסכים – בתנאי שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף. שאף א' לא יתערב. והוא הסכים. ואז, באותה שנה, הרבי הקודם סיפר, אדמו"ר הזקן, בהסכמת אשתו, מסר את הכסף לקנות אדמה כדי לעזור לאנשים להסתדר, שיוכלו לעבוד עבודת אדמה. ידוע שאדמו"ר הזקן מאד הי' בעד שהיהודים יסתדרו בעבודת אדמה, כי זה עבודה יותר נקי'ה.

והכסף הלך על זה, לקנות אדמה, לקנות כלי עבודה, בעלי חיים שיכולים לעזור, חרישה וכו' – כל הכסף הלך על זה.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 22


Download

נובמבר 09

שיעורו השבועי של הרב מנחם מענדל גלוכובסקי בספר התניא, התמקד בכך שהספר הינו ספר "תשובות לכל השאלות", ומכיוון שאדמו"ר הזקן הוא נשמה כללית – אז הנשמה כללית לוקחת בחשבון את כל אלה שפעם ילמדו בספר התניא. וכך אנו רואים גם אצל הרבי, ובעיקר באפשרות לכתוב לרבי ולקבל תשובות באמצעות ספרי האגרות קודש. יחד עם זאת, כדי לדעת איזה תשובה מכוונת לכותב, חייבים להתייעץ עם ה"עשה לך רב", וכמפורט בהקדמה לתניא.

הרב מדגיש בשיעור את הנקודה שספר התניא היא ספר "תשובות לשאלות". זה לא ספר של "ביטוי עצמי" של מחבר, כמו רוב הספרים, אלא – "תשובות לשאלות". הרב מדגיש במשך השיעור – ומביא על זה הרבה סיפורים ודוגמאות להמחשת הרעיון – שספר התניא היא לא רק עבור הדור של אדמו"ר הזקן, אלא "התשובות לשאלות" של אדמו"ר הזקן הן רלבנטיות ואקטואליות גם בשביל הדור שלנו. הנשמה הכללית רואה את העתיד. והרב מוצא הרבה הקבלות בין הרעיון הזה של ספר התניא לבין הרעיון של פירסום אגרות קודש של הרבי. בהמשך השיעור הרב עומד על חשיבות העיקרון של המשפיע ו"עשה לך רב" בשביל כל אחד ואחד. בסוף השיעור הרב מספר עוד כמה סיפורים מרתקים שיש להם קשר לתוכן הנלמד. תיכנסו לתשמעו!


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 05

הרצאה שבועית של הרב גלוכובסקי שליט"א בנושא "הבית היהודי" – הרצאה ראשונה בשנה זו, אחרי ההפסקה של כחודשיים (חצי אלול, תשרי, חצי חשון)

השנה עשינו שידרוג ומכאן ולהבא אי"ה ההרצאות יהיו בוידאו ולא רק באודיו. וכידוע מעלת הראי'ה על השמיעה.

ההרצאה הראשונה הוקדשה ללקחים ולהוראות שניתן להפיק מהפרשיות הראשונות של ספר בראשית בקשר לחיי הנישואין.

בכלל – כפי שהרב הדגיש בהתחלת ההרצאה – "מעשה אבות סימן לבנים", ו"כוח מעשיו הגיד לעמו" – מהסיפורים של התורה ניתן ללמוד וצריכים ללמוד הוראה בחיים.


Download

המשך »

תגיות: