preload
בס"ד
דצמבר 07


Download

המשך »

נובמבר 29


Download

נובמבר 26

התוועדות של ט-י כסלו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א

הרב התוועד כאן ברחובות, התוועדות ארוכה ומעניינת

החלק הראשון – הרב מביא משל ממשפחה יהודית שהפריץ זרק אותה לבור, כמנהג הפריצים אז ברוסי'ה, והם המשיכו את חייהם בתוך הבור במשך כמה דורות. אחרי ב-ג דורות אצל "צעירי הצאן" התחילו להתעורר "ספקות באמונה" – האם העולם בחוץ בכלל קיים. עד שיום א' הגיע לבור "אורח" חדש – יהודי שלא שילם לנכד של הפריץ ההוא, וגם אותו זרקו בבור. לפליאתם של דרי הבור לא הי' גבול כמובן.

אכן העולם למעלה קיים? זה לא "באבע מעשיות"?!

מה האדמו"ר הזקן רצה עם חסידות חב"ד? – שיהי' לנו ראי'ה באלקות, ולא רק "שמיעה". – הנמשל מהסיפור.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 25

התפרסם השבוע סיפור, שהרבי סיפר כמה פעמים בהתוועדויות בה"משפחה החסידית" של עיתון כפ"ח, הסיפור הוא, שכשאדמו"ר הזקן השתדך עם אשתו – היא היתה בת של ר' יהודה לייב סגל מוויטבסק. הוא הי' יהודי עשיר, והוא רצה לתת 5000 שקלי זהב לנדוניא לחיי הנישואין. אדמו"ר הזקן הסכים – בתנאי שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף. שאף א' לא יתערב. והוא הסכים. ואז, באותה שנה, הרבי הקודם סיפר, אדמו"ר הזקן, בהסכמת אשתו, מסר את הכסף לקנות אדמה כדי לעזור לאנשים להסתדר, שיוכלו לעבוד עבודת אדמה. ידוע שאדמו"ר הזקן מאד הי' בעד שהיהודים יסתדרו בעבודת אדמה, כי זה עבודה יותר נקי'ה.

והכסף הלך על זה, לקנות אדמה, לקנות כלי עבודה, בעלי חיים שיכולים לעזור, חרישה וכו' – כל הכסף הלך על זה.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 22


Download

נובמבר 09

שיעורו השבועי של הרב מנחם מענדל גלוכובסקי בספר התניא, התמקד בכך שהספר הינו ספר "תשובות לכל השאלות", ומכיוון שאדמו"ר הזקן הוא נשמה כללית – אז הנשמה כללית לוקחת בחשבון את כל אלה שפעם ילמדו בספר התניא. וכך אנו רואים גם אצל הרבי, ובעיקר באפשרות לכתוב לרבי ולקבל תשובות באמצעות ספרי האגרות קודש. יחד עם זאת, כדי לדעת איזה תשובה מכוונת לכותב, חייבים להתייעץ עם ה"עשה לך רב", וכמפורט בהקדמה לתניא.

הרב מדגיש בשיעור את הנקודה שספר התניא היא ספר "תשובות לשאלות". זה לא ספר של "ביטוי עצמי" של מחבר, כמו רוב הספרים, אלא – "תשובות לשאלות". הרב מדגיש במשך השיעור – ומביא על זה הרבה סיפורים ודוגמאות להמחשת הרעיון – שספר התניא היא לא רק עבור הדור של אדמו"ר הזקן, אלא "התשובות לשאלות" של אדמו"ר הזקן הן רלבנטיות ואקטואליות גם בשביל הדור שלנו. הנשמה הכללית רואה את העתיד. והרב מוצא הרבה הקבלות בין הרעיון הזה של ספר התניא לבין הרעיון של פירסום אגרות קודש של הרבי. בהמשך השיעור הרב עומד על חשיבות העיקרון של המשפיע ו"עשה לך רב" בשביל כל אחד ואחד. בסוף השיעור הרב מספר עוד כמה סיפורים מרתקים שיש להם קשר לתוכן הנלמד. תיכנסו לתשמעו!


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 05

הרצאה שבועית של הרב גלוכובסקי שליט"א בנושא "הבית היהודי" – הרצאה ראשונה בשנה זו, אחרי ההפסקה של כחודשיים (חצי אלול, תשרי, חצי חשון)

השנה עשינו שידרוג ומכאן ולהבא אי"ה ההרצאות יהיו בוידאו ולא רק באודיו. וכידוע מעלת הראי'ה על השמיעה.

ההרצאה הראשונה הוקדשה ללקחים ולהוראות שניתן להפיק מהפרשיות הראשונות של ספר בראשית בקשר לחיי הנישואין.

בכלל – כפי שהרב הדגיש בהתחלת ההרצאה – "מעשה אבות סימן לבנים", ו"כוח מעשיו הגיד לעמו" – מהסיפורים של התורה ניתן ללמוד וצריכים ללמוד הוראה בחיים.


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 02

השיעור בוידאו:


Download

שיעור באודיו:

Download

תגיות:
אוקטובר 31

הערה: כל הכתוב כאן הוא על אחריותו של עורך האתר בלבד. רשמתי לעצמי מה ששמעתי בהתוועדות  ומה שנשאר בזכרונ.זאת ועוד: זה לא סגנון של הדברים,רק רעיונות שנשארו בזכרוני, וייתכן מאד שתעיתי בהבנת הדברים. ו"שגיאות מי יבין"

ליל שבת הי' התוועדות בבית של הרב עם הבחורים השלוחים שהגיעו לישיבת "תורת אמת" – לא הייתי שמה יותר מדאי, וגם מה ששמעתי – אני לא כ"כ זוכר. מה ששמעתי – הרב דיבר על ריבוי קשיים שהי' להם בהתחלת השליחות באה"ק בתשל"ח. אמר – שב"ווארט" שלו לא הי' אף א' מהמשפחה. אמר שמות החסידים שישבו אתו בשעת "ווארט" – זושע פארטיזן, בערקע חן ועוד כמה שאני לא זוכר. אמר שהי' לו לרגע נפילת רוח מזה שהוא נמצא לבד ב"ווארט" – אבל אח"כ באה לו מחשבה – שהרי נמצאים בשליחות של הרבי וצריכים לשמוח מזה וכו'. אמר שכשהם הגיעו לארץ – אז הי' קבלת פנים רבתי, אבל למחרת כבר שכחו מהם, ורק כמה מהחסידים היו שתמכו אותם בשנים הראשונות. וגם היו כאלה שפחדו מה"מתחרים" ורצו לשים רגל וכו'.

המשך »

תגיות:
אוקטובר 29

להאזנה:

Download

לתועלת הגולשים הבאנו כאן את הנוסח של "עין יעקב" שנלמד בשיעור, וכן "קיצור שלחן ערוך" שנלמד בהמשך

המשך »