preload
בס"ד
מרץ 03

התקשורת הנכונה במשפחה (2). הקשבה

אני  מדבר על התקשורת. זה התקשורת הפסיבית – איך להקשיב.

אמרתי לכם כמה פעמים את הווארט מה ששמעתי פעם – לא זוכר עכשו, ממי שמעתי, אבל שמעתי את זה פעם – מה שכתוב "אל תרבה שיחה עם האישה" – למה "אל תרבה שחה עם האשה"?  - בגלל שבעיקר צריכים להקשיב ולא לדבר.

זה – ווארט באופן כללי, שבכלל הצורך של האישה  לשוחח, לדבר – היא צורך יותר מהצורך של הגבר, וזה צריכים לדעת גם כן. יש לה צורך יותר לדבר ולשוחח. השותפות שלה בחיי נישואין, אני חייב להגיד, שמצד האופי של אישה – שהיא צריכה לדבר הרבה, ושיהי' מישהו יקשיב. בגלל שבכלל נשים מדברות הרבה, אפילו בינם לבין עצמם, אז בודאי גם כן כשהיא מתחתנת, שהיא רואה בבעלה שותף בחיים,  אז אחד מהדברים שהם באופן אוטומטי, מצד האופי הבנוי של האישה – היא מצפה שיהי' לה בר שיח שהיא יכולה לדבר אתו. זה באופן כללי. א' מהדברים שאנחנו צריכים לפתח לעצמנו בחיי הנישואין, זה הקשבה. וזה אומנות שלמה, לדעת, איך להקשיב. ויש בזה כמה אופנים.

Download

המשך »

תגיות:
פברואר 26

התקשורת במשפחה. כללים בהבעת הביקורת

אפשר להגיד, שבענייני שלום בית וחיי נישואין בכלל, אחד מהדברים שמאד מאד חשובים לנו – זה תקשורת. כי עיקר הסיבות לחוסר שלום בית – זה הבעי'ה של תקשורת. בכלל כל הנושא של תקשורת. אני לא יכול להכנס לכל האריכות בקשר לתקשורת היום, אבל יש שתי שפות, יש את השפה של נשים יש את השפה של גברים, אנחנו כשמתחתנים צריכים ללמוד את זה לאט לאט – את שתי סוגי שפות, יש גם כן הבדלים בין גבר לאישה מבחינת סגנון הדיבור, כמו שאנחנו ראינו במתן תורה, שהקב"ה אמר "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", שלנשים צריך לדבר יותר באמירה רכה, ולגברים אפשר לדבר אתם יותר דברים קשים כגידים.

זה גם כן מראה, שאפילו אם יש לבן אדם מה להגיד לאשתו, אבל דרך איך שזה יכול להתקבל – זה יותר באופן של אמירה רכה, אז אנחנו רואים – זה כלל.

Download

המשך »

תגיות:
ינואר 20

ללכת נגד הזרם!

זה מה שעושה את הבן אדם – איזה סוג מכנס הוא הולך, או איזה סוג חולצה? זה בן אדם?!
שה' יתן שאנחנו לא נתפעל מהעולם, שאנחנו נדע מי אנחנו. יש לנו זהות. אנחנו חסידים, אנחנו תמימים, יש לנו רבי, יש לנו חסידות, מתחיל מאדמו"ר הזקן. הוא נותן לנו את התוקף לא להתפעל מהעולם, לא להתבייש מהמלעיגים. אנחנו צריכים ללכת נגד הזרם.

Download

המשך »

תגיות:
ינואר 18

לפעמים יותר טוב לפעול ע"י מישהו אחר

… צריכים ללמוד ולדעת, מה הדברים שמציקים, מה הדברים שמעיקים, מה הדברים שפוגעים. עכשו – יש בעי'ה שאתה חושב שהשני לא מבין את העניין? אז או שאתה מנסה להסביר את דעתך, או – אמרתי את זה פעם גם כן – לפעמים הבעל לא יכול לפעול בצורה ישירה, לפעמים הוא צריך עזרה של מישהי שיותר קרוב אלי'ה מבחינה רגשית – כמו אשה, כמו משפיעה, כמו ידידה.. לפעמים יש עניינים שאנחנו לא יכולים לפעול לבד. צריכים מישהו אחר שייכנס לזה.

Download

המשך »

תגיות:
ינואר 07

ההוראה מפ' ויגש – תשנה גישה!

"אור החיים" מביא ווארט על התחלת הפרשה – פרשת "ויגש", "אור החיים" כותב, יש כאלה ששואלים את השאלה – בהתחלת "ויגש" כתוב "ויגש אליו יהודה", והי' צריך להיות כתוב "ויגש יהודה אליו".

אור החיים – יש לו אריכות בהתחלה, לפעמים יש לו אריכות ויש לו כמה פירושים – מי שלומד את זה – יודע. "או יש לומר" – והוא מביא עוד פירוש.

Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 03

אהבה ואחוה שלום ורעות

בעניין של שבע ברכות אנחנו אומרים "אהבה ואחוה שלום ורעות" – אנחנו רוצים, שיהי' לנו "אהבה ואחוה שלום ורעות". המפרשים אומרים, שלפעמים יש לך אחוה – אבל זה בלי אהבה. לפני שבוע בכנס השלוחים השתתפתי בהתוועדות מאד מאד עסיסית. במוצאי הבנקט שלוחים יושבים כל הלילה ומתוועדים. תמיד אני מאד מאד עייף אחרי הבנקט, בגלל שאני מתרגם תירגום סימולטני לעברית, וזה מאד מעייף. אבל הפעם אני אמרתי לעצמי – אני אשתתף בהתוועדות. עליתי למעלה – שמה יש התוועדות… אז הוא אומר "הוא לא אח שלי – רק יש לנו אבא ואימא משותף"! הוא מסתמא שמע את זה פעם – זה הי' יותר מדאי טוב להגיד…

Download

המשך »

תגיות:
ספטמבר 25

ביום ראשון השבוע, מסר רב קהילת חב"ד ברחובות, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שיעור בהלכות ומנהגי חגי תשרי שבפתח, החל מראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמח"ת. השיעור נמסר בפני אברכים במכון "דעת" ברחובות. השיעור נמסר שעות ספורות לפני הלוויתו של הרב יוסף-יצחק רייטשיק ע"ה, והשיעור הוקדש לזכרו ■ השיעור מתפרסם במסגרת בית המדרש הוירטואלי של COL, המעורר תגובות חיוביות רבות מציבור הגולשים בארץ ובעולם צפו בוידאו

המשך »

תגיות:
מרץ 21

תוכן דבריו של הרב מ.מ. גלוכובסקי שליט"א
בהתוועדות פורים במוצ"ש פורים ס"ח

"צריכים מסירות נפש בשביל חינוך עצמי"

יש מאמר, שהרבי אמר לפני שלושים שנה, "וקיבל היהודים" תשל"ח. הרבי אמר את המאמר הזה בהתוועדות של פורים קטן, לפני שיצאנו לשליחות. א' מהדברים שהרבי אמר בהמאמר הי' – "שמן זית זך כתית למאור". "כתית למאור" – כשבן אדם מרגיש "כתית" – אז הוא מגיע למאור. כשבן אדם מרגיש, שכל מה שהוא עשה עד עכשו זה כלום ביחס לכוחות שניתנו לו – אז ע"י ההרגשה זו של כתית הוא מגיע למאור, הוא מגיע לעצמות ומהות ממש. והרבי אמר, שא' מהדברים ש"הכתית למאור" פועל, הוא, שבן אדם יודע, שהוא צריך לחנך את עצמו. 

רב גלוכובסקי
רב גלוכובסקי

להאזנה:

Download

קטע מוידאו (שטורעם)

המשך »

תגיות: