preload
בס"ד
ספטמבר 03

בע"ה

כ"ב אלול תש"ע – אולפנת לבונה


Download

המשך »

תגיות:
ספטמבר 02

בע"ה

כ"ב אלול תש"ע – "עוד יוסף חי", יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אוגוסט 29

בע"ה

ט"ז אלול תש"ע – חנוכת בית משפחת וייל – בת עין


Download

המשך »

תגיות:
אוגוסט 13

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אוגוסט 13

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
יוני 28

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

יוני 28

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

יוני 18

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download


Download המשך »

יוני 18

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

יוני 07

אתמול התקיים אצלנו ברחובות ערב החינוך, במהלכו נשא דברים א' ממקימי ומנהלי המכון לגמילה לנוער החרדי "רטורנו"  – הרב שמרי'ה חן.

photo- 42

אנו מביאים כאן וידאו מלא מנאומו, בצירוף תמליל חלקי.


Download

… מה הצורך של הילד הזה? מה הוא צריך? איפה הוא הלך לאיבוד? ברטורנו אנו בונים אנשים שהתרסקו. מה זה ילד שמתרסק? זה ילד שאין לו גבולות בשום תחום בחיים שלו. לא בזמנים – הולכים לישון בשש בבוקר. בלילה – חיים. אין אלקים, אין הורים, אין רבי – אין כלום! אני והצרכים שלי בלבד!

אבל הילדים שמגיעים אלינו – מגיעים? – מביאים אותם בניידת – חלופת מאסר, עם אזיקים על הידיים ועל הרגליים – ילדים מדהימים! – אני עוד לא ראיתי ילד שנולד עם דז'וינט, או עם בנגו, או עם חשיש ביד. לא! זה קורה באיזה מקום! ילד עולה על תהליך ההתרסקות  – במקומות שאנחנו עוד יכולים לזהות את זה! ולכן אנחנו פה, וזה מה שאני משתדל ומתחנן – בואו נעשה משהו. יותר מדי ילדים מתחמקים לנו ועולים על המסלול של התרסקות. במסלול ההוא – קשה מאד לחזור.

המשך »

תגיות: