preload
בס"ד
אוקטובר 10

אצל בעל תשובה יש משהו שאם הכל היה נופל עלי ובעיה שלי – הייתי משתגע, לא הייתי מחזיק מעמד, לכן זו הבעיה שלך (הקב"ה) ואני סומך עליך שאתה תשמור.

תגיות:
אוקטובר 10

בעל תשובה אמיתי, כמה שהוא מחמיר וחרד – צריך מאד להאמין בהשגחה פרטית. אני לא יכול לשמור על עצמי בשום דבר, רק הקב"ה שומר עלי.

תגיות:
אוקטובר 10

חשבתי שבעל תשובה יותר מחמיר על עצמו מאשר צדיק, צדיק יכול לזרום ובעל תשובה יותר חושש וחרד מכל דבר. כאן רואים ההיפך

תגיות:
אוקטובר 10

לפי הירושלמי לתלמיד מותר לשאול בשלום רבו. יש יראת רבו, אבל זה לא שולל זרימה חפשית – תחושת חברות, שאני אוהב אותך ויכול לשאול מה שלומך.

תגיות:
אוקטובר 10

חיים זורמים על פי תורה – אידישע נאטור, שאנו קוראים לכך מודעות טבעית – הם בירושלמי.

תגיות:
אוקטובר 10

ירושלמי הוא יותר זורם, וגם בנפש – בחיים בארץ ישראל אליבא דתלמוד ירושלמי הכל זורם.

תגיות:
אוקטובר 10

הירושלמי מגלה שכל היהודים מאמינים. האמונה נמצאת בחכמה, כמו שכתוב בתניא, ומי שיש לו עינים של חכמה – ירושלמי – רואה שכל יהודי מאמין.

תגיות:
אוקטובר 10

הירושלמי הוא מוחין דאבא והבבלי מוחין דאמא – חכמה ובינה. הירושלמי הרבה יותר פתוח וגמיש, כמו שחכמה היא "מייא דניידי" ביחס ל"רקיע" של הבינה.

תגיות:
אוקטובר 10

התיקון שלך – זה מי שיאסור לך. שיידע איך לאסור לך. כל תיקון – חייב להיות איזה עוקץ בתיקון. צריך מישהו שגם יודע בשעשוע גם לאסור לך

תגיות:
אוקטובר 10

"מי יישפל ומי ירום" – מי שישפל, מי שיחזיק את עצמו לאין, יגיע למדת אין, "מי ישפל" בעצמו (שהוא ישפיל את עצמו), הוא הוא "ומי ירום"

תגיות: