preload
בס"ד
מרץ 27

היום (אתמול כבר) על הבוקר, כששמענו את הבשורה המרה של משפחה שלימה כאן ברחובות שנשרפו חיים ר"ל – נזכרתי במה שהרב אמר לפני שלוש שנים על הפיגוע בבת עין ר"ל.

הרב אמר אז, שזה "קרבן ציבור". גם אז הי' פרשת צו או שמיני שמדברת על קרבנות ציבור, והרבה הזכירו את הפסוק "היא העולה על מוקדה".

הלכתי להלווי'ה למרמורק, חיכינו שמה כמה שעות, אח"כ התברר שעיקר ההספד הי' ליד הבית של המשפחה.

איני יודע האם הרב דיבר על זה היום (או ידבר מחר), אבל בהחלט חשבתי היום כמה הי' חסר כאן הקול היחידי השפוי, הרואה בהשריפה אשר שרף ה' משהו מעל ומעבר ל"קצר חשמלי".

אף כי בתת-מודע כנראה שזה מה שהי' נרגש – אחרת אין הסבר, למה נתניהו, והרב מצגר וכן כולם השתתפו בצערה של המשפחה. כנראה יש איזה הרגשה שה שייך לכולם.

שהקב"ה יאמר לצרותינו די.

מרץ 26

מתוך השיעור ב"מכון לתורת הנפש" – ישראל אריאל, ח"א אדר תשע"ב


Download

המשך »

מרץ 25


Download

מרץ 25


Download

המשך »

מרץ 23

בניו של הרב גלוכובסקי שליט"א מבצעים את הניגון המסורתי של המשפחה (ויז'ניץ?) – "רם ונישא גדול ונורא" – בחתונת יחיאל גלוכובסקי כ"ח אדר תשע"ב – אולם בית רבקה, כפר חב"ד

מרץ 21


Download


Downloadהמשך »

מרץ 21

"חינוך בגובה העיניים" – ערב ניגון וחינוך בבית ספר חב"ד רחובות. הרצאתו של הרב מ.מ. גלוכובסקי, ניגונים של מקהלת ילדי בית הספר בניצוחו של הרב מרכדי ברוצקי

מרץ 18

למחרת השיעור הקבוע של הרב שליט"א נעשה "חזרה" על השיעור – במיוחד בחלק השיעור בהמשך תער"ב – ע"י ראש ישיבת הרב בירושלים – הרב יהודה הרשקוביץ שליט"א

לאחרונה עלה הרעיון לצלם את ה"חזרה" ולהעלותה ג"כ לאתרנו

תודתנו לכל העוסקים במלאכה, ולהרב יהודה בראשם, עלו והצליחו!


Download

מרץ 15


קובץ להדפסה (פי די אפ)

מרץ 13


Download

המשך »