preload
בס"ד
דצמבר 27
הרמב"ם היומי (ח' טבת)
הגבעונים אסורים לבוא בקהל. למה? כי דוד גזר עליהם, "כי ראה עזות ואכזריות שהיתה בהם בעת שביקשו שבעת בני שאול בחיר ה' לתלותם. והרגום ולא ריחמו עליהם" (רמב"ם שלוש פרקים שיעור של ח' טבת)
ניתן ללמוד מכאן כמה דברים לעניינינו.
א. "גבעונים" "אסורים לבוא בקהל". למה? כי הם חצופים ואכזרים. כלומר לענייננו, גם במאבק (שרובו צודק) נגד ה"מדינה" אסור להיות חצוף ואכזרי. כי היא גם כן "מלכות ה'"!
ב. ומה היא חוצפתם ואכזריותם? כי הם ביקשו "לתלות בני שאול" (בכל תורת הרב מלכות שאול היא היא המדינה). אז בוא נאמר שהמדינה הכי לא בסדר. אך מי שהוא "מבקש לתלות בני שאול" – זה חוצפה ואכזריות ולא יבוא לקהל לעולם…
ג. יש כאן עוד משהו. היה כאן "בג"ץ הגבעונים". והם טענו שעל פי דין מגיע להם להרוג את בני שאול (לעניינינו להרוס בתים בהתיישבות)
מה אומר ה"נתניהו" של אותו הדור?
- שני דברים.
א. אנו מדינת חוק. ואם מגיע לכם לתלות אותם – אז אין ברירה. תולים אותם.
ב. בתור "פיצוי" הוא מעניש את הגבעונים כנ"ל
***
הנקודה הזו ממש חשובה.
גם אם המדינה היא בחינת "מלכות שאול" – היא הנותנת, שאסור לפגוע בה.
בדיוק כמו שדוד המלך נמנע לפגוע במלכות שאול.
מבקרים את המדינה, נאבקים נגד עוולות של המדינה וכן הלאה. אך בשום אופן לא פוגעים במדינה!
יאללה, אני כבר רואה את הרמב"ם בכיפה (כופיה) סרוגה גדולה…
***
הכי קטע שדוקא מנקודת מוצא זו, שהיא כ"כ יסודית בתורת הרב, שהמדינה הקיימת היא "מלכות שאול" – המסקנה המתבקשת שיש קדושה במלכות זו.
***
בוא ניקח דוגמה קיצונית.
יש עכשיו מלחמה מטורפת בין ימין לשמאל. בין נתניהו למתחריו.
תאר לעצמך שאין כאן מדינה.
מה עושים השמאלנים? מגייסים כמה אלפי תומכים, לוקחים רובים, והולכים לעשות "פוגרום" בתומכי נתניהו. נכון?
ואיך משיב נתניהו? הוא גם כן מגייס כמה עשרות אלפים של מזרחים, "מנשקי הקמיעות", והולך מכות במתנגדיו?
נשמע הזוי, אה?
אז זאת היתה כל ההיסטוריה האנושית – המלחמות בלתי פוסקות כאלה ואחרים על ההשפעה וכו'.
אז בחסדי ה' בכמה מאות אחרונים מישהו המציא סוג של "תחליף".
במקום מאבק מזוין, להחליף את המאבק המזויין בהפגנות, במשחקי אופוזיציה וקואליציה, בבלמים ואיזונים, בהפרדת השלטון וכו' וכו'
אז אכן, בג"ץ הוא גועל נפש. אך מה החלופה? מלחמה?
מאידך משפטיזציה זה גם לא משהו שאפשר לעבור עליו בשתיקה.
אז חוקקים עוד חוק, ויוצרים שיח סביב החוק הזה וכו' וכו'.
דמוקרטיה לא מחסלת מאבקים. היא רק מנתבת אותם למקום פחות אכזרי, פחות אלים.
דימוקרטיה מחליפה את המאבק המזוין במאבק הוירטואיל.
בדיוק כמו שהראש היהודי המציא פעם את ה"כסף הוירטואלי" כלומר שטרות, וזה גרם למהפכה הקפיטליסטית
בדיוק ככה הדימוקרטיה מחליפה את המאבק האמיתי בסוג של "מאבק הוירטואלי".
ברור שזה דורש לכלל המשתתפים לשמור על "כללי המשחק".
כי אף כי ברור שפעם צד זה יגבר, ופעם הצד השני יגבר – אך בסך הכל הרווח הכללי הוא הרבה יותר על ההפסד הפרטי.
 
בוא נאמר שזהו גם כן ראש יהודי מובהק. בדיוק כמו במקום הקרבנות יש לנו היום "בית מקדש וירטואלי", בבחינת "נשלמה פרים שפתינו"
כך יש לנו אפשרות לתעל את המאבק לאפיקים וירטואליים.
 
קח לדוגמה את המדינות הפרימיטיביות, כמו רוסיה למשל. שמה עדיין הכל מאבק מזוין. מי שמדבר נגד השלטון – מחסלים אותו.
האם זה עדיף?
 
דימוקרטיה, בוא נאמר בשפה של הרב, היא מודל. מודל של מאבקים אמיתיים ואינטרסים אמיתיים שיש בעולמנו.
כמו כל מודל, אינו מודל אידיאלי. אך המעלות של המודל הזה רבות. והחסרונות – אף כי גם כן מרובות- בכל זאת יש יותר מעלות מאשר חסרונות.
 
כל הויכוח הוא האם ה"מודל" הקלסי של מלכות, בוא העם הוא "טיפש", חסר מודעות לגמרי וכו' וכו' –
האם זה שייך באופן כל שהוא למצבנו היום?
הרי כל הסיבה של החלפת ה"מלכות" ב"דימוקרטיה" ברוב רובם של מדינות העולם – היא דוקא כתוצאה מעליית המודעות העצמית של ההמונים.