preload
בס"ד
מאי 07

היות והאתר הישן של pnimi.org.il נסגר מזמן, והאתר החדש טרם עלה, חשבתי שיהי' לתועלת להעלות את התוכן של האתר הישן של "גל עיני" בעברית

לאתר הישן של גל עיני

מאי 05

בע"ה

כ"א אייר תש"ע – בית ספר לתורת הנפש (ת"א)

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 30

בע"ה

אור ל-יד אייר תש"ע – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 20

בע"ה

אור ל-ז' אייר ע' – בית הרב


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 13

בע"ה

א' אייר תש"ע – סעודת ראש חדש – בית גל עיני, ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 23

בע"ה

 ח' ניסן תש"ע – הכנסת ס"ת לע"נ הק' שלמה נתיב הי"ד, בת עין

shlomo-nativ-web

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 16

בע"ה

סעודת ר"ח תש"ע – גל עיני, ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 09

בע"ה

כ"ג אדר תש"ע – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

מה היא ההנאה הטובה וההנאה הלא טובה בקיום תורה ומצות, ובעבודת ה' בכלל?  הדעה של "אגלי טל" שמותר ומצוה ליהנות מלימוד התורה. "קושיא" עליו מהסיפור מ"תורת שלום".  הנושא של "הנאת עצמו", הנאה טובה והנאה לא טובה. הכל תלוי במצבו של העובד. יש "הנאה" שהיא רצוי'ה במצב של "קטנות" אבל מושללת לגמרי במצב של "גדלות". ויכולה להיות "הנאה" בדקות דדקות – אפי' אצל צדיקים גדולים, וזה יכול לגרום להם נפילה ומיתה ח"ו, וכהסיפור מבני אהרון שמתו, ומר"נ איש של קורח. עיקר ה"נשיכה של נחש" של הנאה עצמית, השלילית והמושללת - בסוף מעשה טוב, או חידוש תורה, או מצוה שבן אדם עושה. ממנה צריכים להזהר  ביותר.

הוידאו המלא מהשיעור (בפורמט WMV, עדיף להשתמש בדפדפן של וינדוס, אם לא עולה – תלחצו על DOWNLOAD)

המשך »

תגיות:
מרץ 05

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

פברואר 28

בע"ה

ליל פורים תש"ע – ישיבת רמת אביב

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות: