preload
בס"ד
יולי 29

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

יולי 07

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

יולי 07

אור ל-ה' תמוז ע"א – יארצייט לר' שמשון-יעקב גינזבורג – כפ"ח

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

מאי 03

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

אפריל 29


Download

אפריל 29

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

אפריל 18

אני צריך לחשוב על שני אנשים כשאני חושב על המשיח. אני חושב על הבעש"ט ואני חושב על הרבי הקודם בעל הגאולה יחד. למה? יש סיפור ששמעתי מאדם מוסמך מהדור הקודם, שהיה מגדולי חסידי סדיגורא שהתקרב לרבי הקודם, והוא סיפר שלאחר פרישת הרבי הקודם והרבי הרש"ב מאגודת ישראל, כשראו שלא הולכת בכיוון הנכון ועושים מהטפל עיקר, בניגוד לרוב צדיקי פולין, היה הדבר קשה עליו. היה נראה לו שפורשים מהציבור. בשבילו אגודת ישראל היתה כמו בשבילך מדינת ישראל, שזה היה מוסד שאיגד את היהודים לפי אותה תפיסה. הוא בא לרבי שלו, הרבי מסדיגורא, ושאל אותו 'דוגרי' למה הם פורשים מן האגודה. הרבי שלו ענה לו מילה במילה [שמעתי ממנו בפירוש, והוא יהודי דייקן]: 'מיר זיין צדיקי הדור און זיי זיין מנהיגי הדור' – אנחנו צדיקי הדור, הם מנהיגי הדור.

המשך »

אפריל 14

(קטע מהשיעור ח' ניסן תשע"א – בת עין)

אדם לומד מקרא כדי להכיר את המציאות — איך העולם בנוי, איך החברה בנויה, מה כללי המשחק של המקרא — שלא ישלה את המציאות כפי שהיא. כשלומדים מקרא טוב מכירים את המציאות, מכירים מי נגד מי. יש הרבה אנשים שבכלל לא קוראים נכון את מפת המציאות, שטועים לגמרי לגבי מה היא המציאות. רוב המחלוקות, גם בין הרבנים בהתייחסות לעניני דיומא של ארץ ישראל, עיקר הבעיה היא שקוראים את המפה אחרת. מה העצה? שילמדו יותר לעומק מקרא, תנ"ך. הסגולה של התנ"ך, של המקרא, היא לפרש את המציאות. זו המשמעות של ירידת המקרא עד עולם העשיה — להכיר מה קורה כאן. אם אתה נמצא במקום אחר אתה לא מכיר מה קורה פה.

אפריל 12

ב"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א] (מהקלטה)


Download

המשך »

אפריל 05

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: